ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

แผ่นพับโครงการ


 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกันดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตให้แก่บุคลากรที่อยู่ในหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังของไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับโครงการได้ที่นี่

1. ภาพรวมโครงการ [ดาวน์โหลด]

2.  การพัฒนาคู่มือและหลักสูตรอบรม [ดาวน์โหลด]

3. การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ [ดาวน์โหลด]

4. การพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการลดการสูยเสียให้เกือบเป็นศูนย์ [ดาวน์โหลด]

5. เครือข่ายด้านพลังงานและทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง [ดาวน์โหลด]

6. ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ [ดาวน์โหลด]

7. โบรชัวร์ภาพรวมโครงการ 3 พับ [ดาวน์โหลด]