ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

คำถามที่พบบ่อย

เรื่องทั่วไป
 
     
  1. การใช้ประโยชน์จากแป้งมันสำปะหลังเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใดบ้าง
2. บทบาทของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทยในตลาดโลก
3. โอกาสของมันสำปะหลังในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล
4. สาระน่ารู้เกี่ยวกับมันสำปะหลัง
5. รายชื่อ ผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดสาคูที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย
 
     

 

เรื่องเทคโนโลยี
 
     
  1. MIS คืออะไร
2. ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ MIS ในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
3. มาตรฐาน% แป้งในกากของมันสำปะหลัง
 
     

 

เรื่องเครือข่ายแป้งมันฯ
 
     
  1. ท่านจะสามารถเข้าร่วมเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังได้อย่างไร
2. แผนการพัฒนาเครือข่าย “สังคมแป้งมันสำปะหลัง”
3. เหตุใดจึงไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วม “สังคมแป้งมันสำปะหลัง”
4. ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน / บริษัท ผ่านเครือข่ายแป้งมันสำปะหลังไทย
 
     

 

เรื่องโครงการฯ
 
     
  1. ท่านจะสามารถเข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการได้อย่างไร  
     

 

เรื่องการใช้งานเว็บไซต์
 
     
  1. จุดประสงค์การจัดทำเว็บไซต์ www.thailandtapiocastarch.net
2. ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์
3. ข้อแนะนำในการใช้โปรแกรม “ค้นหา”
4. การแสดงผลเว็บไซต์