ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและองค์ความรู้

กลุ่มผู้ให้บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
หน่วยงานหลัก
NSTDA
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
Biotech
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถาบันการศึกษา
CSTRU
หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง
SUT
ศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
PDTI
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หน่วยงานภาครัฐ
Industry
กระทรวงอุตสาหกรรม
diw
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
dip
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
energy
กระทรวงพลังงาน
dede
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
moac
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
moc
กระทรวงพาณิชย์
dft
กรมการค้าต่างประเทศ
dit
กรมการค้าภายใน
สมาคมที่เกี่ยวข้อง
fti
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ttsa
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ttsa
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
tapiocathai
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
ttta
สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
nettathai
สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
GIZ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
INVENT
PROTEKT
BiWaRE- Biomass and Waste for Renewable Energy
Integrated cassava project
International starch institute
เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการก๊าซชีวภาพจากของเสียการเกษตร

ผู้ผลิตและให้บริการในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
MEDIA MATTER Co.,Ltd.
MEDIA MATTER Co.,Ltd.
ที่ปรึกษาธุรกิจและพลังงาน (อิสระ)
ที่ปรึกษาธุรกิจและพลังงาน (อิสระ)
TTF International Co., Ltd.
TTF International Co., Ltd.
สมาคมแป้งมันสำปะหลัง
สมาคมแป้งมันสำปะหลัง
บริษัท จันทบุรี สตาร์ช จำกัด
บริษัท จันทบุรี สตาร์ช จำกัด
จิตตรงเคมีภัณฑ์ จำกัด
จิตตรงเคมีภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ทรี มาสเตอร์ส จำกัด
บริษัท  ทรี มาสเตอร์ส จำกัด
ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด
ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท พรีเมียร์โปรเฟสชั่นนัล คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท พรีเมียร์โปรเฟสชั่นนัล คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ปภพ จำกัด
บริษัท ปภพ จำกัด
คาร์กิลล์สยาม จำกัด
คาร์กิลล์สยาม จำกัด
บริษัท วีพี สตาร์ซ(2000) จำกัด
บริษัท วีพี สตาร์ซ(2000) จำกัด
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แก่นเจริญ จำกัด
บริษัท  แก่นเจริญ  จำกัด
บริษัท อีแพ็ค จำกัด
บริษัท อีแพ็ค จำกัด
บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
บริษัทสีมาอินเตอร์โปรดักส์จำกัด (สาขา2)
บริษัทสีมาอินเตอร์โปรดักส์จำกัด (สาขา2)
บริษัท ที พี เค สตาร์ช จำกัด
บริษัท ที พี เค สตาร์ช จำกัด
บริษัท สมาร์ท แอนด์ แพรคทิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท สมาร์ท แอนด์ แพรคทิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ชลเจริญ จำกัด
ชลเจริญ จำกัด
บริษัท แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) จำกัด
บริษัท แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) จำกัด
บจก.เจ้าพระยาพืชไร่ 2999 (กำแพงเพชร)
บจก.เจ้าพระยาพืชไร่ 2999 (กำแพงเพชร)
บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด
บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จำกัด
บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จำกัด
บริษัท เชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จำกัด
บริษัท เชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จำกัด
บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรแป้งมัน ชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรแป้งมัน ชลบุรี
บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด
บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด
บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด
บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด
บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท มีดี สกอล่าร์ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท มีดี สกอล่าร์ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด
บริษัท ชอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ชอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท อุดรเพิ่มผล จำกัด
บริษัท อุดรเพิ่มผล จำกัด
บริษัท แซน.อี.68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด
บริษัท แซน.อี.68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด
ATT Consultants Company Limited.
ATT Consultants Company Limited.
Italthai Industrial Co.,Ltd
Italthai Industrial Co.,Ltd
ชัยภูมิพืชผล จำกัด
ชัยภูมิพืชผล จำกัด
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
Prompt Techno Service Co.,ltd
Prompt Techno Service Co.,ltd
บริษัท ที อาร์ วอเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ที อาร์ วอเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด
บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด
Getabec International Co., Ltd.
Getabec International Co., Ltd.
Bharat Heavy Electricals Ltd.
Bharat Heavy Electricals Ltd.
บริษัท เอ็นแอนด์เอส ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอ็นแอนด์เอส ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
Thai ESCO Consult Co., Ltd.
Thai ESCO Consult Co., Ltd.
บริษัท ไพรมัส จำกัด
บริษัท ไพรมัส จำกัด
บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จำกัด
บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จำกัด
ฮันซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ฮันซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Pump Systems Flux & Speck Co., Ltd.
Pump Systems Flux & Speck Co., Ltd.
บริษัท ที.จี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท ที.จี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท คาลปีด้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาลปีด้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ธนาวงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ธนาวงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
ส.ตะวัน
ส.ตะวัน
บริษัท ฟอร์เวิร์ด พับบลิคเคชั่น จำกัด
บริษัท ฟอร์เวิร์ด พับบลิคเคชั่น จำกัด
Green World Pubilcation Co., Ltd.
Green World Pubilcation Co., Ltd.
บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด
บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด
TiT Plus Media Co., Ltd.
TiT Plus Media Co., Ltd.
Ten Sho Co., Ltd.
Ten Sho Co., Ltd.
มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย
ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย
GREEN PLUS TWO CO.,LTD.
GREEN PLUS TWO CO.,LTD.
บริษัท เจ.ยูนิตี้ จำกัด
บริษัท เจ.ยูนิตี้ จำกัด
บริษัท โชคสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท โชคสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ที.เอ.จี.แอดวานซ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
บริษัท ที.เอ.จี.แอดวานซ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
บริษัท นวไทย อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท นวไทย อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
บริษัท เทคโนโลยีมีเดีย จำกัด
บริษัท เทคโนโลยีมีเดีย จำกัด
แผนกวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
แผนกวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โครงการคลัสเตอร์
โครงการคลัสเตอร์
หน่วยปฎิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง
หน่วยปฎิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง
The Thai Tapioca Trade Association
The Thai Tapioca Trade Association
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด
CCT SQUARE CO., LTD
CCT SQUARE CO., LTD
บริษัท แอพโพรพรีเอท เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท แอพโพรพรีเอท เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Summit Engineering and Services Co., Ltd.
Summit Engineering and Services Co., Ltd.
AIREC ENERGY (THAILAND) CO.,LTD.
AIREC ENERGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท เจริญวิทย์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เจริญวิทย์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ต.ธีรกิจ ออโตเมชั่น จำกัด
บริษัท ต.ธีรกิจ ออโตเมชั่น จำกัด
บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
บริษัท ดีอาร์-โซนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ดีอาร์-โซนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ธีรกิจ สวิทช์บอร์ด แอนด์ คอนสตรักชั่น จำกัด
บริษัท ธีรกิจ สวิทช์บอร์ด แอนด์ คอนสตรักชั่น จำกัด
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมาคมวิศกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
สมาคมวิศกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย
แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย
บริษัท ซี โอ ยู จำกัด
บริษัท ซี โอ ยู จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
South Asia Forum For Energy Efficiency
South Asia Forum For Energy Efficiency
JWTECH Co.,Ltd
JWTECH Co.,Ltd
บริษัท อีพีเอ็มซี จำกัด
บริษัท อีพีเอ็มซี จำกัด
บริษัท เซาท์ อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก จำกัด
บริษัท เซาท์ อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก จำกัด
บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด
บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เทคนิคคอล เอ็นเนอร์จิ คอลซัลแท็นท์ จำกัด
บริษัท เทคนิคคอล เอ็นเนอร์จิ คอลซัลแท็นท์ จำกัด
บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด
พรีเมียร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
พรีเมียร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด