ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

Supplier

บริษัท  ทรี มาสเตอร์ส จำกัด
บริษัท ทรี มาสเตอร์ส จำกัด
Italthai Industrial Co.,Ltd
Italthai Industrial Co.,Ltd
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
Prompt Techno Service Co.,ltd
Prompt Techno Service Co.,ltd
บริษัท ที อาร์ วอเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ที อาร์ วอเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด
บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด
Getabec International Co., Ltd.
Getabec International Co., Ltd.
Bharat Heavy Electricals Ltd.
Bharat Heavy Electricals Ltd.
บริษัท เอ็นแอนด์เอส ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอ็นแอนด์เอส ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
Thai ESCO Consult Co., Ltd.
Thai ESCO Consult Co., Ltd.
บริษัท ไพรมัส จำกัด
บริษัท ไพรมัส จำกัด
บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จำกัด
บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จำกัด
ฮันซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ฮันซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Pump Systems Flux & Speck Co., Ltd.
Pump Systems Flux & Speck Co., Ltd.
บริษัท ที.จี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท ที.จี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท คาลปีด้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาลปีด้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
บริษัท โชคสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท โชคสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ที.เอ.จี.แอดวานซ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
บริษัท ที.เอ.จี.แอดวานซ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
บริษัท นวไทย อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท นวไทย อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
AIREC ENERGY (THAILAND) CO.,LTD.
AIREC ENERGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท เจริญวิทย์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เจริญวิทย์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ต.ธีรกิจ ออโตเมชั่น จำกัด
บริษัท ต.ธีรกิจ ออโตเมชั่น จำกัด
บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
บริษัท ดีอาร์-โซนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ดีอาร์-โซนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ธีรกิจ สวิทช์บอร์ด แอนด์ คอนสตรักชั่น จำกัด
บริษัท ธีรกิจ สวิทช์บอร์ด แอนด์ คอนสตรักชั่น จำกัด
JWTECH Co.,Ltd
JWTECH Co.,Ltd
บริษัท อีพีเอ็มซี จำกัด
บริษัท อีพีเอ็มซี จำกัด
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด