ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

Supplier

สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 637/1 อาคารพร้อมพันธุ์ ชั้น 5 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
เบอร์โทร : 029386891
: 029386223
อีเมล : nfo@tremi.org
เว็บไซต์ : คลิกที่นี่
บุคคลที่ติดต่อ : จุฑามาศ มุตตามระ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประธาน
ผลิตภัณฑ์หลัก : ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
รายละเอียดบริษัท :