ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

Supplier

แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร : 0-2290-2900
:
อีเมล : kf.info@kasikornfactory-equipment.com
เว็บไซต์ : คลิกที่นี่
บุคคลที่ติดต่อ : -
ตำแหน่ง : -
ผลิตภัณฑ์หลัก : สินเชื่อเพื่อการเช่าแบบลิสซิ่ง/เช่าซื้อเครื่องจักร เป็นการให้สินเชื่อรูปแบบหนึ่งสำหรับการลงทุนในทรัพย์สิน เพื่อการดำเนินการของบริษัทสำหรับการใช้งานทั้งระยะสั้นและระยะปานกลาง โดยบริษัทไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรด้วยเงินทั้งก้อน อีกทั้งค่าเช่าแบบลีสซิ่งสามา
รายละเอียดบริษัท :