ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

Supplier

บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จำกัด บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จำกัด
ที่อยู่ : 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์โทร : 0 2247 2339-40
: 0 2247 2363
อีเมล : directionplan@hotmail.com
เว็บไซต์ : คลิกที่นี่
บุคคลที่ติดต่อ : กิตติ สุขุตมตันติ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ผลิตภัณฑ์หลัก : ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
รายละเอียดบริษัท :