ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

Supplier

พรีเมียร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด พรีเมียร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ที่อยู่ : 1093/90 เซ็นทรัลซิตี้บางนาทาวเวอร์1 ชั้น17 หมู่12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทมหานคร 10260 Thailand
เบอร์โทร : 0-2745-6677
: 0-2745-6556
อีเมล : chaipat.prisawong@gmail.com
เว็บไซต์ :
บุคคลที่ติดต่อ : คุณไชยพัฒน์ ปริศวงศ์
ตำแหน่ง : -
ผลิตภัณฑ์หลัก : บริษัทรับปรึกษา ออกแบบระบบ Bio Gas และรับเหมาก่อสร้างระบบ Bio Gas
รายละเอียดบริษัท :