ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

Supplier

บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ : 198/5 ชั้น 3 อาคารช้อนเงินช้อนทอง ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
เบอร์โทร : 02-617-1024 ต่อ 14
: 02-617-1024 ต่อ 3
อีเมล : itcl.info@gmail.com
เว็บไซต์ : คลิกที่นี่
บุคคลที่ติดต่อ : ธนิกา จินตนะพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
ผลิตภัณฑ์หลัก : เป็นผู้พัฒนาโครงการและผู้ลงทุนโครงการผลิตเอทานอลและพลังงานทดแทน
รายละเอียดบริษัท :