ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

Supplier

สมาคมแป้งมันสำปะหลัง สมาคมแป้งมันสำปะหลัง
ที่อยู่ : 216/5 อาคารแอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทร : 022854282-5
: 022852807
อีเมล : contact@thaitapiocastarch.org
เว็บไซต์ : คลิกที่นี่
บุคคลที่ติดต่อ : เจ้าหน้าที่สมาคม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สมาคม
ผลิตภัณฑ์หลัก : บริการข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
รายละเอียดบริษัท :