ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

Supplier

บริษัท จันทบุรี สตาร์ช จำกัด
บริษัท จันทบุรี สตาร์ช จำกัด
จิตตรงเคมีภัณฑ์ จำกัด
จิตตรงเคมีภัณฑ์ จำกัด
คาร์กิลล์สยาม จำกัด
คาร์กิลล์สยาม จำกัด
บริษัท วีพี สตาร์ซ(2000) จำกัด
บริษัท วีพี สตาร์ซ(2000) จำกัด
บริษัท  แก่นเจริญ  จำกัด
บริษัท แก่นเจริญ จำกัด
บริษัทสีมาอินเตอร์โปรดักส์จำกัด (สาขา2)
บริษัทสีมาอินเตอร์โปรดักส์จำกัด (สาขา2)
บริษัท ที พี เค สตาร์ช จำกัด
บริษัท ที พี เค สตาร์ช จำกัด
ชลเจริญ จำกัด
ชลเจริญ จำกัด
บริษัท แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) จำกัด
บริษัท แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) จำกัด
บจก.เจ้าพระยาพืชไร่ 2999 (กำแพงเพชร)
บจก.เจ้าพระยาพืชไร่ 2999 (กำแพงเพชร)
บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด
บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด
บริษัท เชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จำกัด
บริษัท เชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จำกัด
บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรแป้งมัน ชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรแป้งมัน ชลบุรี
บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด
บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด
บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด
บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด
บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด
บริษัท ชอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ชอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
บริษัท อุดรเพิ่มผล จำกัด
บริษัท อุดรเพิ่มผล จำกัด
ชัยภูมิพืชผล จำกัด
ชัยภูมิพืชผล จำกัด
บริษัท เซาท์ อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก จำกัด
บริษัท เซาท์ อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก จำกัด
บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด