ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

Supplier

ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่อยู่ : 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
เบอร์โทร : (66) 2 564 6700 ต่อ 3430-3433
: (66) 2 564 6704
อีเมล : sittapong@nstda.or.th
เว็บไซต์ : คลิกที่นี่
บุคคลที่ติดต่อ : คุณศิษฏพงศ์ รัตนกิจ
ตำแหน่ง : เลขาคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม,ผจก.โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากร&สิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์หลัก : บริหารงานวิจัยเชิงบูรณาการผ่านโปรแกรมวิจัยภายใต้คลัสเตอร์ของสวทช โดยใช้กลไกการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคลัสเตอร์ของประเทศเป็นเครื่องมือในการหาโจทย์วิจัยที่ชัดเจน และใช้กลไกการให้ทุนอุดหนุนที่มีระบบการพิจารณาในทุกมิติอย่างเหมาะสม มีการติดตาม
รายละเอียดบริษัท :