ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« July 2020 »
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

ดึง “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน” สร้างเครือข่ายขยายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค (ข่าววันที่ 13 มีนาคม 2563)
กรมส่งเสริมการเกษตร ระดมท่อนพันธุ์สะอาด จาก “ศูนย์ขยายพันธุ์พืช” เล็งเป้าใช้ “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน” ขยายผล รองรับฤดูการผลิตใหม่

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า มันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี ส่วนมากนิยมปลูกในช่วงต้นฝนคือ ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ซึ่งจะให้ผลผลิตหัวมันสดในปริมาณที่สูง โดยฤดูกาลปลูกมันสำปะหลังที่จะถึงในปี 2563 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร วางแนวทางให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของประเทศไทย จำนวน 5 ศูนย์ ผลิตขยายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคไว้เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์สะอาดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมส่งต่อให้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน นำไปผลิตขยายพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ขยายพันธุ์พืชอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็นฐานการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชที่มีคุณภาพและราคาแพง ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร สำหรับการปลูกมันสำปะหลังของไทย มีพื้นที่ปลูกในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งในพื้นที่นั้นๆ มีศูนย์ขยายพันธุ์พืชตั้งอยู่ รวม 5 ศูนย์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการผลิตขยายดูแลพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด โดยบางศูนย์ได้รับความร่วมมือในการผลิตขยายจากเกษตรกรเครือข่ายด้วย
 
ได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จ.ชลบุรี จำนวน 15,000 ลำ , ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จ.พิษณุโลก จำนวน 19,000 ลำ , ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม จำนวน 20,000 ลำ , ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี จำนวน 4,000 ลำ และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จ.อุดรธานี จำนวน 60,000 ลำ รวมทั่วประเทศมีท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดแล้วราว 118,000 ลำ ประมาณ 350,000 ท่อน ในอัตราการปลูก 1,600-2,000 ท่อน/ไร่ ซึ่งท่อนพันธุ์เหล่านี้จะพร้อมสนับสนุนการปลูกมันสำปะหลังได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ยังเตรียมต่อยอดให้เกษตรกร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน นำไปขยายผลรองรับฤดูการผลิตใหม่ เนื่องจากในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา ประสบปัญหาการติดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ทำให้ กรมส่งเสริมการเกษตร ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์สะอาด รวมถึงประสานขอความร่วมมือจากมูลินิธสถาบันพัฒนามันสำปะหลังไทย ในการสนับสนุนท่อนพันธ์สะอาดเพิ่มเติม และสนับสนุนองค์ความรู้ในการขยายพันธุ์มันสำปะหลังอย่างถูกวิธีอีกด้วย
 
 
ที่มา: สยามรัฐ
https://siamrath.co.th/n/138893