ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« July 2022 »
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

กิจกรรม

ข่าว

พาณิชย์ จับมือ 3 สมาคมมันสำปะหลังรักษาเสถียรภาพราคา (ข่าววันที่ 18 มกราคม 2564)
พาณิชย์ ขอความร่วมมือ 3 สมาคมมันสำปะหลัง รับซื้อซื้อหัวมันสด 2.40 บาทต่อกก.ช่วยเกษตรกรมันสำปะหลังให้ได้รับราคาตามกลไกตลาด หากสมาชิกไม่ปฏิบัติขับออกจากสมาคม

นายกีรติ  รัชโน  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า   จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาหัวมันสำปะหลังสดภายในประเทศตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ไม่สะท้อนกลไกตลาดโลกที่ราคาอยู่ในช่วงขาขึ้น จึงขอความร่วมมือภาคเอกชนประกาศราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังแนะนำ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมการค้าภายในเข้ามากำกับดูแลภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

"สมาคมการค้ามันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมใจกันประกาศราคารับซื้อหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% ไม่ต่ำกว่า 2.40 บาทต่อก.ก. และจะปรับเพิ่มเป็นขั้นบันไดให้มีราคาไม่ต่ำกว่า 2.50 บาทต่อก.ก. เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมันสำปะหลังได้รับราคาที่เป็นธรรมตามกลไกตลาดและลดภาระของรัฐ"

ทั้งนี้ หากสมาชิกสมาคมรายใดไม่ให้ความร่วมมือ แต่ละสมาคมฯ จะพิจารณาขับออกจากการเป็นสมาชิกสมาคม ซึ่งท้ายสุดจะส่งผลให้ผู้ส่งออกรายนั้นๆ พ้นสภาพการเป็นผู้ส่งออกตามกฎหมายโดยปริยาย นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมการค้าภายใน ติดตามผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมทำลายตลาดอย่างใกล้ชิด และบังคับใช้กฎหมายในกำกับดูแลของแต่ละหน่วยงานทันทีเมื่อพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากกลไกภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง จะแก้ปัญหาการขายตัดราคาที่ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวได้ นายกีรติฯ กล่าวปิดท้าย

หากพบเห็นการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ความชื้นสูง มีสิ่งปลอมปน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ และหากเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายมันสำปะหลัง หรือถูกเอาเปรียบในการชั่ง ตวง วัด สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพต่อไป

 

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/917873