ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« July 2022 »
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

กิจกรรม

ข่าว

พาณิชย์ เตรียมรับมือราคามันสำปะหลังฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาด (ข่าววันที่ 7 มกราคม 2564)
“จุรินทร์” หารือ 4 สมาคมมันสำปะหลัง รับมือผลผลิตรอบใหม่ออกสู่ตลาดปริมาณมากหวั่นกดราคา ย้ำผู้ส่งออกอย่าขายตัดราคา พร้อมดึงผู้ผลิตเอทานอลและอาหารสัตว์ในประเทศช่วยรับซื้อ แก้เกมพึ่งตลาดส่งออกอย่างเดียว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 6 ม.ค.2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดโอกาสให้ 4 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าพบ เพื่อรายงานสถานการณ์และหารือถึงแนวทางการดูแลราคามันสำปะหลังให้กับเกษตรกร ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง พบว่า แนวโน้มราคายังคงเป็นขาขึ้น เพราะมีความต้องการซื้อมันเส้นไปผลิตแอลกอฮอล์จากจีนเป็นจำนวนมาก โดยราคาแอลกฮอล์ FOB ปัจจุบันอยู่ที่ 280 ดอลลาร์ต่อตัน หากทอนมาเป็นราคาหัวมันสดจะตกกิโลกรัม (กก.) ละ 2.50 บาท แต่ราคาซื้อขายปัจจุบันอยู่ที่เฉลี่ยกก.ละ 2.20 บาท จึงเป็นห่วงว่าหากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก จะกระทบต่อราคาที่เกษตรกรจะขายได้ ทาง 4 สมาคม จึงมาขอเข้าพบรัฐมนตรี และเสนอมาตรการเพื่อช่วยผลักดันราคา
 
ทั้งนี้ ในส่วนของการส่งออก สมาคมที่เกี่ยวข้อง จะเข้าไปดูแลสมาชิกไม่ให้มีการขายตัดราคา เพื่อรักษาระดับราคาส่งออกไม่ให้ตกลง และกรมฯ จะกำกับดูแลการส่งออกให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศผู้ซื้อใช้ประเด็นนี้เป็นข้ออ้างในการกดราคารับซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากไทย
 
ขณะเดียวกัน จะเข้าไปดูแลในเรื่องการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า รายงานการนำเข้า ต้องมีสถานที่เก็บสินค้าที่นำเข้าเฉพาะแยกจากสถานที่รับซื้อภายในประเทศ ต้องนำเข้าผ่านจังหวัดและด่านศุลกากรกับจุดที่กำหนด เป็นต้น และยังได้ขอความร่วมมือกรมศุลกากร และฝ่ายความมั่นคงให้ช่วยดูแลเรื่องการลักลอบนำเข้าด้วย
 
นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน จะหารือกับผู้ผลิตเอทานอล เพื่อนำมันสำปะหลังไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ และผู้ผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ เพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) รับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกร เพื่อเพิ่มทางเลือกในการขายผลผลิตลดพึ่งพาการส่งออกเพียงอย่างเดียว
 
รายงานข่าวแจ้งว่า กรมการค้าภายใน จะจัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจและนายตรวจชั่งตวงวัดออกตรวจสอบการรับซื้อหัวมันสดว่ามีการวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง การชั่งน้ำหนัก เป็นธรรมหรือไม่ และตรวจสอบการขนย้ายมันสำปะหลังสดหรือมันเส้นว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ด้วย 
 
ในปี 2563/64 คาดว่าผลผลิตมันสำปะหลังจะมีประมาณ 28 ล้านตัน โดยปัจจุบันผลผลิตได้ออกสู่ตลาดแล้ว 40% เหลืออีก 60% ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาด
 
 
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915897