ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

เหตุการณ์

04 Jul 2022

PROPAK ASIA 2014

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และเวชภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และงานโพรแพ็ค เอเชีย 2014 นี้จัดขึ้นด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม

สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพรินต์และคาร์บอนฟุตพรินต์ของการแปรรูปข้าวโพด อ้อย และสับปะรด”

ขอเชิญทุกท่านเข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในหัวข้อ สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพรินต์และคาร์บอนฟุตพรินต์ของการแปรรูปข้าวโพด อ้อย และสับปะรด”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Productivity Talk on Tour 2014 หลักสูตร QCC Facilitator นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ

การฝึกอบรมโครงการหลักสูตรกิจกรรมเชื่อมโยง SMEs และสร้างเครือข่าย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินการโครงการเชื่อมโยงธุรกิจ SMEs และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เคยเข้าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานภาคอุตสาหกรรม (การเพิ่มประสิทธิภาพระบบก๊าซชีวภาพ)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานภาคอุตสาหกรรม (การเพิ่มประสิทธิภาพระบบก๊าซชีวภาพ) ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความสำเร็จของการดำเนินการประชุม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ตามมาตรา 23(3) ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญร่วมการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิต 2557 - 2558

คต. เตรียมจัดงาน “เปิดโลกการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไลน์ (Tapioca E-Market)”

พร้อมรับฟังเสวนาหัวข้อ “กลยุทธ์ในการรุกตลาดการค้าออนไลน์” จาก กูรูการตลาดออนไลน์ และผู้ประกอบการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรายใหญ่ของไทย ในวันพุธที่ 6 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00 น. ณ กระทรวงพาณิชย์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วน 1385

เลื่อน การจัดงาน “เปิดโลกการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไลน์ (Tapioca E-Market)”

Thailand Agricultural Expo 2014

เทศกาลสินค้าไทย 2014 ตลาดนัดบูติค

ชื่องาน : เทศกาลสินค้าไทย ตลาดบูติค ระยะเวลาการจัดงาน : 1-7 ตุลาคม 2014 สถานที่ : เทียนจิน พื้นที่ ศุลการ อิตาลี มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน

International Conference on Anaerobic Digestion: AD Technology and Microbial Ecology for Sustainable Development (ADTech2015)

International Conference on Anaerobic Digestion: AD Technology and Microbial Ecology for Sustainable Development ADTech2015 3 – 6 February 2015 The Empress Hotel and Convention Centre, Chiang Mai, Thailand

ขอเชิญล่องเรือชมท่าเรือ และคลังสินค้า

GCP21 conference on roots and tubers

Welcome to the third Scientific Conference of the Global Cassava Partnership for the 21st Century(GCP21) & 17th Symposium of the International Society for Tropical Root Crops

โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง

เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมสำหรับ “บุคลากรในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง” สนใจสมัครด่วน!!! ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

ประกาศรับสมัครโครงการต้นแบบการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

SIMA-SIMAGENA งานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและปศุสัตว์

22 -26 กุมภาพันธ์ 2558

2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2015 AEDCEE)

2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2015 AEDCEE) : May 28-29, 2015 Sheraton Grande Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand

Thailand Energy Solution: Energy from Household and Agricultural Wastes, The 17th Kyoto University Southeast Asia Forum 2015

Date and Time: Saturday 7th February 2015 08.30 am - 16.30 pm Venue: Room "Kasatsuk 2", 4th Floor, The Twin Towers Hotel Rama IV Road, Rong Muang, Pathumwan, Bangkok 10330

VIV ASIA BIOGAS CONFERENCE 2015

The VIV Asia Biogas Conference is organized with support of the GIZ Project Development Program. The Program forms part of the “renewables - Made in Germany” Initiative by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi).

คณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษ ได้นำสมาชิกเดินทางเยือนเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมตลาดการใช้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

งานประชุมสัมมนามันสำปะหลังนานาชาติปี 2558

งานประชุมสัมมนามันสำปะหลังนานาชาติปี 2558 (World Tapioca Conference 2015) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด “Think Tapioca… Think Thailand”

การสัมมนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร

Starch Update 2015: The 8th International Conference on Starch Technology

งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง

5th Starch World Asia

"Value added products from starch processing" "Sugar markets outlook and implications for starch based sweeteners"

เกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561 (วันที่ 1-9 ธ.ค. 2561)

มหกรรม

8th Starch World Asia (23-24 Jan, 2019)