ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« September 2015 »
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

กิจกรรม

งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง
วันที่ : 4 กันยายน 2558
สถานที่ : ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาเรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมันสำปะหลังให้แก่นักวิชาการ อาจารย์ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่
 
 
ภายในวัน อังคารที่ 1 กันยายน 2558
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการลงทะเบียนได้ที่
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพรรนิดา  สิงห์ทอง
 
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
โทรศัพท์  0 2561 2445  ต่อ 489 หรือ 0 2579 2284
 
โทรสาร   0 2561 3721, 0 2579 056