ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« July 2020 »
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

เคาะประกันรายได้มันสำปะหลัง กิโลละ 2.50 บาท หวังจ่ายงวดแรก 1 ธ.ค. (ข่าววันที่ 28 ตุลาคม 2562)
เคาะประกันรายได้มันสำปะหลัง กำหนดราคากิโลละ 2.50 บาท จ่ายงวดแรก 1 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.62 ที่สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ พร้อมด้วย     นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ประชุม 3 ฝ่ายร่วมกับเกษตรกรและภาคเอกชนหารือแนวทางการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2562/63

หลังการประชุมนายจุรินทร์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันโดยจะมีการประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท ที่เชื้อแป้งที่ 25% ครอบครัวละไม่เกิน 100 ตัน และจะใช้ราคาตลาดของราคาหัวมันสดที่ลานมันแป้งเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันเป็นตัวเลขราคาอ้างอิงเพื่อกำหนดตัวเลขส่วนต่าง
 
เกษตรกรทุกรายสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแจ้งชัดเจนว่าปลูกมันกี่ไร่ จะเก็บเกี่ยวช่วงไหนอย่างไรตามความเป็นจริง กำหนดจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 โดยจ่ายหกงวดในฤดูกาลผลิตปีนี้ คาดวงเงินที่ใช้ร่วมกันประมาณ 9,442 ล้านบาท
 
“ที่ประชุมยังมีมติมาตรการเสริม การส่งเสริมใช้มันสำปะหลังในประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เป็นพลาสติกชีวะภาพ การนำไปใช้แทนพลังงานในรูปแบบต่างๆ , ให้มีความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เร่งรัดการส่งออกมันสำปะหลังไปตลาดต่างประเทศ เช่นความสำเร็จการเจรจาส่งออกไปจีนงวดแรก 2.6 ล้านตัน มูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาท และมีแผนไปเจรจาอีกในมณฑลอื่นๆ จากนั้นจะไปตลาดอินเดีย ที่กำลังเริ่มต้นนโยบายแบนพลาสติก รวมทั้ง ตุรกี และนิวซีแลนด์ มีความต้องการหาหารสัตว์ แต่ยังไม่เคยใช้มันสำปะหลัง ” นายจุรินทร์ กล่าว
 
นอกจากตลาดจีนแล้ว ตลาดอินเดียที่เริ่มจะไม่ใช้พลาสติกจริง และใช้วัตถุดิบทางชีวภาพโดยเฉพาะมันสำปะหลังมาทำถุงพลาสติก และทำหีบห่อเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อินเดียมีประชากร 1,300 ล้านคน หากใช้สิ่งเหล่านี้ทดแทนพลาสติกมหาศาลถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ส่งออกมันสำปะหลังไทย รวมทั้งจะไปบุกตลาดตุรกีและนิวซีแลนด์ เนื่องจากสองประเทศนี้มีความต้องการใช้อาหารสัตว์จำนวนมากแต่ยังไม่รู้การใช้มันสำปะหลังไปทำเป็นอาหารสัตว์ โดยจะเชิญผู้ผลิตอาหารสัตว์ของตุรกีและนิวซีแลนด์มาดูงานการผลิตด้วยมันสำปะหลังของไทย รวมทั้งตลาดเกาหลีและตลาดอื่นๆ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการเรื่องประกันรายได้ให้กับเกษตรกรไปแล้ว 3 ชนิด คือข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา คงเหลือ มันสำปะหลังและข้าวโพด ตามที่พรรคประชาธิปัตย์เคยหาเสียงไว้
 
 
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/852312