ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« February 2020 »
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

กิจกรรม

ข่าว

กรมส่งเสริมการเกษตร เล็งตัดสิทธิ์ประกันรายได้หากเกษตรกรไม่อัพเดตฐานข้อมูล (ข่าววันที่ 26 สิงหาคม 2562)
กรมส่งเสริมการเกษตร เล็งตัดสิทธิ์ประกันรายได้เกษตรหากไม่อัพเดตฐานข้อมูล เผยพบตัวเลขทะเบียนเก่า 8 แสนครัวเรือนค้างบัญชี เตรียมดึงบล็อกเชน-ดาต้า-AI ปรับใช้ภาคเกษตร หลังพบเกษตรกรลดลง 30%

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ที่เกษตรกรทุกคนต้องทำ เพื่อเป็นเอกสารใช้แสดงสถานภาพการเป็นเกษตรกร ยืนยันความเป็นเกษตรกร ดังนั้นหากเกษตรกรไม่มาปรับปรุงทะเบียนติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่าเกษตรกร จำนวนถึง 896,871 ครัวเรือน ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยหากครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เกษตรกรจำนวนนี้จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกรทันที และทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากโครงการของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวข้องกับการประกันรายได้เกษตรกรทุกโครงการจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น

ทางกรมมีการนำระบบโปรแกรมมาตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับสำนักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลชื่อ สกุล สมาชิกในครัวเรือนที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการตรวจสอบเนื้อที่เพาะปลูกของเกษตรกรจากการวาดผังแปลงเพาะปลูก หรือ ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล โดยซ้อนกับผังแปลงกับกรมที่ดิน ส.ป.ก. และภาพถ่ายดาวเทียม ไปแล้ว จำนวน 13,824,739 แปลง พื้นที่รวมกว่า 100 ล้านไร่ คิดเป็น 72% ของพื้นที่การเกษตรประมาณ 139 ล้านไร่ ซึ่งข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลที่ได้สามารถนำมาใช้ในการวางแผนภาครัฐทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อให้ตอบสนองกับการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายมากขึ้น
 
“เกษตรกรต้องแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการทำการเกษตร หรือขึ้นทะเบียนใหม่ ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง ตามที่ตั้งแปลงปลูกพืชของตัวเอง ที่สำคัญเกษตรกรจะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามกรอบระยะเวลาการปลูกพืช โดยควรปรับปรุงหลังจากการปลูก ไม่น้อยกว่า 15-60 วัน ตามแต่ละชนืดพืช โดยกรมจะปรับฐานข้อมูลเกษตรกรตามเวลาที่กำหนดหากไม่มาขึ้นทะเบียนถือว่าต้องตัดสิทธิ์ทันที”
 
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หากเทียบจนเนอเรชั่นที่ทำการเกษตรรุ่นเก่าและรุ่นใหม่พบว่า ปีนี้ เกษตรกรลดลง 30% โดยคนรุ่นใหม่เริ่มใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้มากขึ้น ทั้งนี้ กรมอยู่ระหว่างหารือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Data บล็อกเชน เอไอ โดรน เบื้องต้นจาก ยุโรปอเมริกา จีน ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งจะเป็นระบบที่สำคัญในการเก็บฐานข้อมูลด้านเกษตรทุกรูปแบบมาให้ในการผลิตอีกด้วย
 
รวมทั้ง ยังได้จัดทำแอพพลิเคชัน FARMBOOK หรือ สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล มาอำนวยความสะดวกและปรับปรุงวิธีการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น สามารถติดตามสิทธิ์โครงการช่วยเหลือจากภาครัฐ และให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนพัฒนาการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS และเริ่มใช้งานด้วยการใช้เลขที่ในทะเบียนเกษตรกร หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้
 
 
ที่มา: ข่าวสด
https://www.khaosod.co.th/economics/news_2837474