ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« December 2019 »
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

เตือนเกษตรกรซื้อท่อนพันธุ์มันสำปะหลังออนไลน์ ระวังติดเชื้อใบด่าง (ข่าววันที่ 24 กรกฎาคม 2562)
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ให้ระมัดระวังการซื้อท่อนพันธุ์มันสำปะหลังผ่านระบบออนไลน์ หรือไม่ทราบแหล่งปลูกชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งแพร่ระบาดผ่านทางท่อนพันธุ์และแมลงหวี่ขาวยาสูบ

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.62 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรว่า ปัจจุบัน พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในจังหวัดแถบชายแดนติดต่อระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สำคัญ ในขณะที่เกษตรกรจำนวนมากยังมีการซื้อขายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากแหล่งที่ไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ จึงขอให้เกษตรกรที่จะซื้อท่อนพันธุ์มีการตรวจสอบว่าเป็นท่อนพันธุ์ที่ไม่ได้มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และควรหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ หลังจากสั่งการให้สำรวจปูพรมครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลัง และพบการระบาดในพื้นที่ 9 จังหวัดแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เร่งดำเนินการตามมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนจังหวัดอื่นสั่งการให้มีการเฝ้าระวังเพื่อเป็นการจำกัดพื้นที่การระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างต่อไป

สำหรับมันสำปะหลังที่เป็นโรคจะให้ผลผลิตหัวมันที่มีขนาดเล็กลงส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง จึงขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงมันสำปะหลัง หากพบมันสำปะหลังมีอาการ ใบด่างเหลือง ลดรูป ต้นแคระแกร็น ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่และดำเนินการทำลาย โดยวิธีถอนต้นที่เป็นโรคใส่ถุงดำหรือกระสอบแล้วนำไปตากแดด ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รวมทั้งกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ
 
ปัจจุบันประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ สำหรับสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังของไทย ปี 2561/62 คือช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561) คาดว่า มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 8.40 ล้านไร่ เมื่อเทียบกับปี 2560/61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.73 ผลผลิต 29.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.53 และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,566 ตัน/ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65
 
 
ที่มา: สยามรัฐ
https://siamrath.co.th/n/92532