ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« December 2019 »
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

จี้ผู้ว่าควบคุมขนย้ายท่อนพันธุ์มัน! (ข่าววันที่ 18 กรกฎาคม 2562)
กรมการค้าภายใน แจ้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เรื่องการปรับปรุงรายละเอียดบัญชีสินค้าและบริการควบคุมปี 2562 โดยได้เพิ่มต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหอมหัวใหญ่เป็นสินค้าควบคุม

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เปิดเผยว่า กรมได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบถึงการปรับปรุงรายละเอียดในบัญชีสินค้าและบริการควบคุมปี 2562 ใหม่ โดยเพิ่มรายละเอียด มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ โดยให้เพิ่มต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ด้วย รวมถึงเพิ่มหอมหัวใหญ่เป็นสินค้าควบคุม และตัดครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมันออก ทำให้เหลือสินค้าและบริการควบคุม 52 รายการ และได้เพิ่มมาตรการกำกับดูแลสินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุมใหม่ จึงต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบและถือปฏิบัติ 

สำหรับมาตรการที่เพิ่มเข้ามาใหม่ คือ ห้ามขนย้ายหอมหัวใหญ่ที่นำเข้าตั้งแต่ 500 กิโลกรัม (กก.) ขึ้นไป ทั้งทางบกและทางน้ำเข้ามาใน 52 จังหวัด เว้นแต่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการดูแลราคาให้กับเกษตรกร และการมอบให้ผู้ว่าฯ ในฐานะคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ออกประกาศกำหนดให้มีการขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ หรือห้ามขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เข้ามาหรือออกจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคใบด่าง
 
“มาตรการที่ปรับปรุงใหม่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เพิ่มอำเภอที่ติดกับเมียนมาในพื้นที่จังหวัดตาก คือ แม่สอด ท่าสองยาง แม่ระมาด อุ้มผาง พบพระ ต้องขออนุญาตขนย้ายทั้งเข้ามาและขนออก, ปาล์มน้ำมัน ก็ได้จัดระเบียบการซื้อขายผลปาล์มและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกันทั้งระบบ และยืดระยะเวลาแจ้งข้อมูลยา เป็นวันที่ 31 ก.ค. และติด QR Code เป็นวันที่ 15 ส.ค.”
 
นอกจากนี้ กกร.ยังได้ออกประกาศ กกร.ฉบับใหม่ รวม 52 ฉบับ เช่น กำหนดสินค้าและบริการควบคุม โดยให้แจ้งต้นทุน ค่าใช้จ่าย ราคา ค่าตอบแทน ปริมาณ สถานที่เก็บ ให้จำหน่ายไม่สูงกว่าราคาที่กำหนดรวม 45 ฉบับ, กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร 4 ฉบับ, กำหนดให้แสดงราคาจำหน่ายสินค้า 240 รายการ ค่าบริการ 50 รายการ, ให้แสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร 28 รายการ
 
 
ที่มา: ไทยรัฐ
https://www.thairath.co.th/news/business/1617376