ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« December 2020 »
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

กสก. ชวนปรับทะเบียนเกษตรกร บนแอปฯ Farmbook ไม่พลาดติดตามสิทธิ์ (ข่าววันที่ 10 กันยายน 2563)
กรมส่งเสริมการเกษตรปรับ Function ใหม่ให้ทันสมัยบนแอปพลิเคชัน Farmbook พร้อมเชิญชวนขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 63 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงความสำคัญของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรว่า ทะเบียนเกษตรกรคือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน วัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อจัดทำข้อมูลการเกษตรให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และเป็นข้อมูลเอกภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ในการนำไปใช้วางแผนพัฒนาการเกษตร กำหนดนโยบาย การจัดการด้านการผลิตการตลาด การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมาย โดยผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว จะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ เช่น กรณีการขอรับการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ ก็จะได้รับความช่วยเหลือกรณีแปลงปลูกพืชเสียหายจากการประสบภัยพิบัติด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และได้รับสิทธิ์ต่างๆ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถแจ้งการเพาะปลูกได้เมื่อปลูกพืชแล้วอย่างน้อย 15 วัน สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือแจ้งเพาะปลูกแปลงใหม่ สามารถแจ้งการเพาะปลูกได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงพร้อมเอกสารสิทธิที่ดิน สำหรับเกษตรกรรายเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แจ้งการเพาะปลูกในแปลงเดิมได้ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เหมาะกับช่วงโควิด-19 ในขณะนี้ นอกจากแจ้งปลูกแล้วยังสามารถติดตามผลการแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการช่วยเหลือโครงการต่างๆ จากรัฐบาลได้อีกด้วย ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับปรุง Function การแจ้งปลูกบน Farmbook โดยเกษตรกรสามารถเพิ่มข้อมูลพิกัดแปลงได้ด้วยตนเอง และมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของพื้นที่รวมทั้งช่วงระยะเวลาในการแจ้งปลูกเพื่อลดความผิดพลาด ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องมากขึ้น

สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ในเมนูต่างๆ ประกอบด้วย 1.เมนูปรับปรุงทะเบียน ได้แก่ แจ้งปลูก แปลงเดิม พืชชนิดเดิมที่ได้ปรับปรุงในปีที่ผ่านมา โดยเกษตรกรสามารถแจ้งปลูกโดยกดเลือกแปลงเอกสารสิทธิ/เลือกกิจกรรมการแจ้งปลูก แล้วกรอกข้อมูล พื้นที่ปลูก และเนื้อที่ปลูกให้ถูกต้อง แล้วกดบันทึก ถ่ายภาพแปลง โดยถ่ายภาพกิจกรรมทางการเกษตรที่ได้ทำการแจ้งปลูก สำรวจสมาชิก ดูและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนในครัวเรือนเกษตรกร 2.เมนูติดตามผล ได้แก่ ผลการปรับปรุง แสดงผลการแจ้งปลูกกิจกรรมทางการเกษตร โดยแอปพลิเคชันจะแจ้งสถานะในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 1.ทบก. แจ้งปลูก/ปรับปรุงจากระบบทะเบียนเกษตรกรโดยเจ้าหน้าที่ 2.Farmbook แจ้งปลูก/ปรับปรุงบนแอปพลิเคชัน

3.แจ้งวันที่/วันที่ แสดงวันที่แจ้งปลูกหรือปรับปรุง 4.รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สถานะแรกหลังจากแจ้งปลูก/ปรับปรุงบนแอปพลิเคชัน รอเจ้าหน้าที่จัดชุด 5.จัดชุดติดประกาศ (สีม่วง) เจ้าหน้าที่จัดชุดในระบบแล้วกำลังทำการติดประกาศ 6.จัดชุด (สีดำ) ข้อมูลผ่านการติดประกาศเรียบร้อยแล้ว 7.ผ่าน การแจ้งเพาะปลูกในปีนี้สำเร็จ 8.ไม่ผ่าน การแจ้งเพาะปลูกไม่สำเร็จ ติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ตรวจสอบแปลง ดูประวัติกิจกรรมทางการเกษตรที่ผ่านมา ค่าพิกัดแปลงของที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ที่ได้แจ้งไว้ และความเหมาะสมในการทำการเกษตรของที่ดิน ตามข้อมูลกรมที่ดิน ใบรายงานผล แสดงรายงานที่ได้แจ้งปลูกไปแล้ว

สำหรับบันทึกหรือพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ หรือเข้าร่วมโครงการกับกรม/กระทรวงอื่น 3.เมนูติดตามสิทธิ์ ทำให้เกษตรกรสามารถติดตามสิทธิ์โครงการต่างๆ และผลการโอนเงินที่ทาง ธ.ก.ส.ส่งยอดกลับมาให้ได้ด้วยตนเอง ได้แก่ ติดตามสิทธิ์ กดลูกศรเพื่อดูข้อมูลโครงการที่เข้าร่วมเพื่อดูการส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส หากส่งข้อมูลสำเร็จจะแสดง ส่ง ธ.ก.ส. วัน เดือน ปี ผ่านมากี่วัน หากส่งข้อมูลไม่สำเร็จ จะขึ้นสถานะของข้อมูลแต่ละประเภท เช่น สถานะแปลงไม่ผ่าน และผลการโอนเงิน แสดงรายละเอียดผลการโอนเงินที่ทาง ธ.ก.ส.ส่งยอดเงินของเกษตรกรให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร

"ที่ผ่านมาได้มีการใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในการช่วยเหลือด้านการเกษตรจากทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ ปี 2562/63 (ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ปาล์มน้ำมัน, มันสำปะหลัง) ล่าสุดก็มีการช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งการมาแจ้งปรับปรุงการเพาะปลูกพืชให้เป็นปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐแล้วยังเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแนวทางเพื่อวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศอีกด้วย" รองอธิบดีฯ กล่าว

 
ที่มา: ไทยรัฐ
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1927371