ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« January 2021 »
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

กิจกรรม

ข่าว

ระดมทีมเร่งทำลายโรคใบด่างมันสำปะหลัง ชี้เป้าแหล่งขายท่อนพันธุ์สะอาด ปลอดโรค (ข่าววันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
กรมส่งเสริมการเกษตรระดมทีมเร่งทำลายไร่มันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่าง พร้อมเปิดเว็บไซต์ออนไลน์ ชี้พิกัด แหล่งจำหน่ายท่อนพันธุ์สะอาดที่ผ่านการรับรองปลอดโรค ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันพื้นที่ระบาดคงเหลือประมาณ 20,000 ไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยขณะนี้โอนเงินเพื่อเข้าไปทำลายมันสำปะหลังติดโรคในพื้นที่แล้ว และระดมทีมเพื่อเร่งทำลายโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง และยังได้ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังที่ผ่านการรับรองปลอดโรค โดยศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน พร้อมชี้พิกัดแหล่งจำหน่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ผ่านระบบออนไลน์ สามารถเลือกแหล่งจำหน่ายใกล้พื้นที่ปลูกได้ โดยสามารถเข้าไปได้ที่ http://ssmap.doae.go.th เลือก แหล่งท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด 2563 จะแสดงข้อมูล ชื่อเกษตรกร เบอร์โทรศัพท์ พันธุ์ที่จำหน่าย ปริมาณที่มีจำหน่าย ช่วงเวลาที่เริ่มจำหน่าย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการทำลายโรคใบด่างมันสำปะหลังแล้ว ยังต้องส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์สะอาดจากแหล่งที่ไม่พบโรคระบาด และเร่งผลิตขยายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด ไว้ใช้เองในชุมชน เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค เปรียบเสมือนน้ำดีไล่น้ำเสีย จึงได้จัดทำโครงการผลิตและขยายพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดแบบเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์สะอาดทนต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยผลิตขยายพันธุ์มันสำปะหลังที่ทนต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และพันธุ์ระยอง 72 ด้วยเทคโนโลยีแบบเร่งรัดในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จำนวน 160 ศูนย์ ศูนย์ละ 16,000 ต้น รวม 2,560,000 ต้น พร้อมจัดทำแปลงพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์หลักแม่พันธุ์ไว้สำรองพันธุ์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในพื้นที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชในจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 6 ศูนย์ 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก มหาสารคาม สุพรรณบุรี และอุดรธานี โดยคาดว่าจะเกิดประโยชน์ในการรองรับความต้องการของเกษตรกรได้ทันฤดูการผลิตต่อไป

 
ที่มา: สยามรัฐ
https://siamrath.co.th/n/154769