ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

ปั๊ม

ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้ง ปั๊มถูกใช้ในการส่งน้ำแป้งให้เคลื่อนที่จากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่ง ปั๊มเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส่งน้ำแป้งให้เคลื่อนที่จากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งโดยประเภทของปั๊มน้ำ (Type of Pump) ในปัจจุบันมีการจัดแบ่งประเภทของปั๊มน้ำหลายรูปแบบ และมีการเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปมากมาย เช่น แยกตามลักษณะการเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลว หรือการไหลของของเหลวในปั๊ม ได้แก่

 

 • ประเภทปั๊มแรงเหวี่ยง หรือปั๊มหอยโข่ง(Centrifugal)  เพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลวโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง ปั๊มแบบนี้บางครั้งเรียกว่าแบบ Rota – dynamic
 • ประเภทโรตารี่ (Rotary) เพิ่มพลังงานโดยอาศัยการหมุนของฟันเฟืองรอบแกนกลาง
 • ประเภทลูกสูบชัก (Reciprocating) เพิ่มพลังงานโดยอาศัยการอัดโดยตรงในกระบอกสูบ
 • ประเภทพิเศษ (Special) เป็นปั๊มที่มีลักษณะพิเศษ ไม่สามารถจัดอยู่ในทั้งสามประเภทที่กล่าว
 

ตารางแสดง Pumpที่ทำงานด้วยการหมุนของใบพัด (dynamic pump)

ชนิด
ลักษณะ
Volute Type
 
เป็นเครื่องสูบแรงดันต่ำ ให้ความดันด้านปล่อยน้อยกว่า 30 เมตรของน้ำ ครีบใบพัดจะหมุนและเหวี่ยงของไหลกระแทกกับภายในของเรือนเครื่องสูบ ช่องทางเดินของของเหลวจากลิ้นของเรือนปั๊มมีพื้นที่หน้าตัดเพิ่มขึ้นตามความยาวของเส้นรอบวงในทิศทางการหมุนของใบพัด
Diffuser Type
 
ลักษณะใบพัดและรูปร่างภายนอกเหมือนแบบแรกทุกประการ ต่างกันตรงภายในมีครีบผันน้ำ(Guide Vanes) เพิ่มขึ้นมา ครีบจะช่วยให้ของเหลวที่ถูกผลักดันออกมาค่อยๆเบนทิศทางไปสู่ช่องทางเดินซึ่งเป็นส่วนโค้งได้ดีขึ้น สูญเสียพลังงานน้อย ประสิทธิภาพดีขึ้น
Turbine Type
 
ลักษณะพิเศษคือใบพัดจะเป็นแผ่นแบนกลมมีความหนา ครีบของใบพัดเกิดจากการเซาะร่องบนของแผ่นใบพัด เมื่อของเหลวไหลเข้ามาจากทางดูดสู่ช่องว่างระหว่างครีบขอบใบพัดจะถูกเหวี่ยงออกด้วยแรงหนีศูนย์กลาง
Vertical Turbine Type
 
มีลักษณะใบพัดเป็นแบบ Radial Flow หรือ Mixed Flow ส่วนประกอบทั้งหมดของปั๊มมีลักษณะเป็นท่อนทรงกระบอกเพื่อให้สามารถบรรจุลงในท่อบ่อน้ำบาดาลได้ เนื่องจากบ่อส่วนใหญ่จะลึกมาก ปั๊มแบบนี้จึงต้องออกแบบให้ใบพัดและเรือนปั๊มหลายชุดต่อเข้าด้วยกัน
Mixed Flow
 
เครื่องสูบแบบนี้จะทำให้ของไหลมีการไหล ทั้งในแนวแกนแล้วและในแนวรัศมีของใบพัด ทำให้เกิดแรงในแนวรัศมีและแนวแกน ของเหลวที่ไหลออกทำมุม 45-80 องศา นิยมใช้กับงานที่ต้องการเฮดความดันต่ำ
Axial Flow
 
เครื่องสูบแบบนี้ของไหลจะไหลขนานกับแกนของเพลาขับ แรงที่เพิ่มเป็นแรงในทิศการไหลเพียงอย่างเดียว สามารถใช้กับของไหลที่มีสารแขวนลอยปนมาด้วย ส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานที่ต้องการเฮดต่ำๆแต่อัตราการไหลสูงๆ

 

ตารางประสิทธิภาพของปั๊มน้ำชนิดต่าง ๆ

ชนิดของปั๊มน้ำ
ประสิทธิภาพ ( % )
Volute type
Diffuser Type
Vertical Turbine Type
Mix flow
Axial Flow
Turbine Type
55 – 90
60 - 93
50 – 85
55 – 75
40 – 60
30 – 55

การตรวจสอบและติดตามการทำงานของเครื่องจักร

 1. ตรวจสอบสภาพของชีลต่างๆ เช็คการทํางานของ Valve และแก้ไขกันการรั่วซึม
 2. ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์ข้อต่อเพลา
 3. ตรวจสอบการรั่วของท่อระบบการควบแน่น
 4. ตรวจสอบการหล่อลื่นด้วยจารบี
 5. ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ
 6. ตรวจสอบฐานและการเคลื่อนตัวของเครื่องจักร, ความแน่นของน๊อตยึดต่างๆ
 7. ตรวจสอบและทําความสะอาด Strainer
 8. ทำความสะอาดสภาพภายนอกโดยรวม