ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

เครื่องยนต์ก๊าซ

เครื่องยนต์ก๊าซ (Gas Engine) หมายถึงเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สเป็นเชิ้อเพลิงในการเดินเครื่อง เช่นก๊าสที่ได้จากถ่านหิน จากการหมัก จากการฝังกลบขยะ และแก๊สธรรมชาติโดยข้อดีของ Gas engine คือ สามารถเดินเครื่องได้ง่าย ไม่ต้องอาศัยก๊าซที่มีความดันสูง จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบเพิ่มความดันก๊าซ (Gas Compressor) อีกทั้งยังสามารถเร่งกำลังการผลิตได้เร็ว และอุณหภูมิของก๊าซที่ส่งเข้าสู่ระบบไม่มีผลต่อเครื่องยนต์มากนัก จึงไม่ต้องติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ

ก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซมีเทน) เป็นก๊าซที่สะอาด ราคาต่ำและ สามารถใช้เป้นพลังงานได้เลย  (readily available fuel), ซึ่งโรงงานหลายแห่งเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้ก๊าซชนิดนี้แทนการใช้ก๊าซโซลีนซึ่งการใช้ก๊าซมีเทนนั้นยังลดการปล่อยคาร์บอนลงเนื่องจากมีส่วนประกอบของคาร์บอนส่งผลต่อการปล่อยคาร์บอนต่ำและ และยังลดปัญหาต่างที่เกิดขึ้นภายในของเครื่องยนต์ 

ระบบผลิตไฟฟ้า-ความร้อนร่วมโดยใช้เครื่องยนต์ก๊าซ (Gas Engine) การใช้เครื่องยนต์ก๊าซในโรงงานนั้นเหมาะกับการใช้พลังงานหรือการผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง หรือการผลิตที่เป็นช่วงเวลา ต้องการใช้ความร้อนไม่สงมากนัก ต้องการพลังงานความร้อนไม่สูงมากนัก โดยระบบผลิตไฟฟ้า-ความร้อนร่วมโดยใช้เครื่องยนต์ก๊าซ (Gas Engine) แสดงไว้ใน
 

\"\"
แสดงระบบผลิตไฟฟ้า-ความร้อนร่วมโดยใช้เครื่องยนต์ก๊าซ (Gas Engine) ซึ่งแสดงพลังงานอื่นๆแทนก๊าซในกรณีการส่งก๊าซไม่เพียงพอ