ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

การผลิตพลังงานไฟฟ้า

ระบบ Co-generation หมายถึง การผลิตพลังงานไฟฟ้า (หรือพลังงานกล) ร่วมกับพลังงานความร้อน (ก๊าซร้อน, ของเหลวร้อน, หรือไอน้ำ) หรือเรียกอีกชื่อว่า Combined Heat and Power (CHP) ซึ่งได้รับการยอมรับแล้วว่า การผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมกันนี้จะมีประสิทธิภาพรวมดีกว่าการผลิตแบบทั่ว ไป (Conventional) ซึ่งเป้นการนำพลังงานที่มีอยู่มาใช้ใหม่

\"\"
แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลังงานแบบทั่วไป (Conventional) (ก) และแบบโคเจนเนอเรชั่น(Co-generation) (ข)


การใช้พลังงานแบบทั่วไป (Conventional) จะผลิตความร้อนโดยไฟฟ้าในแต่ะหน่วยการผลิตและทำการลดอุณหภูมิให้เย็นลงก่อนจะปล่อยสู่ธรรมชาติ ในทางตรงกันข้ามการผลิตพลังงานไฟฟ้า (หรือพลังงานกล) ร่วมกับพลังงานความร้อน (ก๊าซร้อน, ของเหลวร้อน, หรือไอน้ำ) CHP จะทำการผลิตความร้อนหรือพลังงานตามวัตถุประสงค์การใช้งานและทำการวางแผนการผลิตพลังงานตามกำลังและกระบวนการผลิตและนำพลังงานไปใช้ใหม่ตามความเหมาะสม