ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« June 2019 »
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

กิจกรรม

ข่าว

ราคาพืชดันดัชนีขยับ ภาพรวมรายได้เกษตรกรเดือน ก.พ. ดีขึ้น จากข้าว-มันสำปะหลัง (ข่าววันที่ 15 มีนาคม 2562)
สศก. เผยเดือน ก.พ. ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น 3.21% ขณะที่ราคาสินค้าโต 0.65% เหตุผลผลิตยังไม่เพียงพอกับการบริโภคและการส่งออก
น.ส.ทัศนีย์  เมืองแก้ว  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรเดือน ก.พ. 2562 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา 3.89% เป็นผลจากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.65% โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี มันสำปะหลัง และสุกร รวมทั้งดัชนี ผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.21% โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 
ด้านดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือน ก.พ. 2562 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 0.65% ซึ่งสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า จากปัจจัยผลผลิต ไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออก และปริมาณข้าวที่ต้องการบริโภคภายในประเทศที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/2562
 
สำหรับมันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันฯ และสุกร ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดภายในประเทศยังคงมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้ผลิตรายกลางและรายใหญ่มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถจัดการฟาร์มและป้องกันโรคระบาดในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ทั้งนี้ สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศน้อยกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ประกอบกับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบยังมีอยู่มาก และกุ้งขาวแวนนาไมราคาลดลง เนื่องจากประเทศคู่ค้ามีคำสั่งซื้อชะลอตัวลง
 
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน ก.พ. 2562 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของ ปีก่อน 3.21% สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ด้านสินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน และกุ้งขาว แวนนาไม
 
น.ส.ทัศนีย์ กล่าวว่า หากพิจารณา ถึงแนวโน้มดัชนีรายได้ของเกษตรกร ในเดือน มี.ค. 2562 คาดว่าลดลงจาก ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 6.39% เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าปรับตัวลดลง 4.42% ในสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม และกุ้งขาวแวนนาไม ขณะที่เดือน เม.ย. คาดดัชนีรายได้เกษตรกรจะทรงตัว ส่วนดัชนีราคามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
 
 
ที่มา: โพสต์ทูเดย์
https://www.posttoday.com/economy/583333