ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« May 2019 »
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

ครม.ไฟเขียว! ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้มันสำปะหลัง-ผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามมาตรการระเบียบนำเข้า (ข่าววันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในราชอาณาจักร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

สำหรับร่างประกาศกระทรวงดังกล่าว ได้มีการแก้ไขประเด็นเพิ่มเติมจากประกาศฉบับเดิมใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. กำหนดมาตรการในการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง โดยให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
1) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และต้องแจ้งการนำเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยนำใบแจ้งดังกล่าวแสดงต่อกรมศุลกากร
2) ต้องเก็บมันสำปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ที่นำเข้าไว้ในสถานที่เฉพาะแยกจากสถานที่เก็บที่รับซื้อภายในประเทศ
3) ต้องรายงานการนำเข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด
4) ต้องอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปในสถานที่ทำการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินค้า หรือยานพาหนะของผู้ประกอบการส่งออก นำเข้า หรือนำผ่าน หรือของบุคคลใด เพื่อตรวจค้นสินค้า
 
2. กำหนดด่านศุลกากรและจุดในการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง โดยต้องนำเข้าทางพื้นที่จังหวัดด่านศุลกากรและจุดที่กำหนด ดังนี้
1) กรุงเทพมหานคร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
2) จังหวัดกาญจนบุรี ด่านศุลกากรสังขละบุรี จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน
3) จังหวัดจันทบุรี ด่านศุลกากรจันทบุรี จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด
4) จังหวัดชลบุรี สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบับ
5) จังหวัดเชียงราย ด่านศุลกากรเชียงของ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย)
6) จังหวัดตราด ด่านศุลกากรคลองใหญ่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก
7) จังหวัดตาก ด่านศุลกากรแม่สอด จุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย
8) จังหวัดนครพนม ด่านศุลกากรนครพนม จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน)
9) จังหวัดนราธิวาส ด่านศุลกากรสุไหงโก – ลก จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก
10) จังหวัดน่าน ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น
11) จังหวัดบึงกาฬ ด่านศุลกากรบึงกาฬ จุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองบึงกาฬ
12) จังหวัดพะเยา ด่านศุลกากรเชียงของ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก
13) จังหวัดมุกดาหาร ด่านศุลกากรมุกดาหาร จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)
14) จังหวัดยะลา ด่านศุลกากรเบตง จุดผ่านแดนถาวรเบตง
15) จังหวัดระนอง ด่านศุลกากรระนอง จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง
16) จังหวัดเลย ด่านศุลกากรท่าลี่ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหือง
17) จังหวัดศรีสะเกษ ด่านศุลกากรช่องสะงำ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ
18) จังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรสะเดา จุดผ่านแดนถาวรสะเดา
19) จังหวัดสตูล ด่านศุลกากรวังประจัน จุดผ่านแดนถาวรวังประจัน
20) จังหวัดสระแก้ว ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน และจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา
21) จังหวัดสุรินทร์ ด่านศุลกากรช่องจอม จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม
22) จังหวัดหนองคาย ด่านศุลกากรหนองคาย จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – ลาว
23) จังหวัดอุตรดิตถ์ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จุดผ่านแดนถาวรภูดู่
24) จังหวัดอุบลราชธานี ด่านศุลกากรช่องเม็ก จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก
 
3. กำหนดข้อยกเว้นในการปฏิบัติตามมาตรการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง โดยกำหนดข้อยกเว้นในกรณีที่นำมันสำปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเข้ามาเพื่อใช้เป็นตัวอย่างหรือการศึกษาวิจัยในปริมาณเท่าที่จำเป็น
 
 
ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ
https://www.prachachat.net/economy/news-294768