ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« June 2019 »
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

กิจกรรม

ข่าว

ครม. เห็นชอบ 2 โครงการ “บริหารจัดการมันสำปะหลังปี 61/62” ชดเชยดอกเบี้ยกรอบวงเงินกว่า 82 ลบ. (ข่าววันที่ 22 มกราคม 2562)
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ จากแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2561/62 จำนวน 7 โครงการ

นายณัฐพร กล่าวว่า จะชดเชยดอกเบี้ยในกรอบวงเงินงบประมาณ 82.65 ล้านบาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ซึ่งสำหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นได้ให้ทาง ธ.ก.ส. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามผลการดำเนินการจริง เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด มีเป้าหมายเป็นเกษตรกรจำนวน 5,000 ราย รายละไม่เกิน 230,00 บาท ใช้วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 1,150 ล้านบาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 5 ปี โดยคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และรัฐบาลจะชดเชยให้ผ่านเงินฝากประจำบวก 1% คาดว่าจะใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท และ
 
2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เป็นการสนับสนุนสินเชื่อในวงเงินรวม 1,500 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และรัฐบาลจะชดเชยให้ผ่านเงินฝากประจำบวก 1% เช่นเดียวกัน โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 32 ล้านบาทเศษ
 
 
ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์
https://www.prachachat.net/economy/news-281084