ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

การผลิตลมร้อนด้วยไอน้ำ และการผลิตลมร้อนด้วยน้ำมันร้อน

การผลิตลมร้อนด้วยไอน้ำสามารถทำได้โดยการใช้บอยเลอร์ หม้อไอน้ำ หรือ เครื่องกำเนิดไอน้ำ ซึ่งหม้อไอน้ำหรือเครื่องกำเนิดไอน้ำ คือ เครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดภาชนะปิดจะได้รับความร้อนจากภายนอก หรือภายในก็ได้จากนั้นจะส่งผ่านความร้อนต่อไปยังน้ำหรือของเหลวที่อยู่ภายในหม้อไอน้ำจนกระทั่งน้ำกลาย เป็นไอน้ำ ส่วนใหญ่แล้วจะมีหน้าที่ในการสร้างไอน้ำเพื่อใช่ส่งผ่านความร้อนไปยังเครื่องจักร เพื่อใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรเสมือนเป็นพลังงานจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง[1,2,3] สามารถแบ่งตามชนิดตามน้ำหรือแก๊ซร้อนที่อยู่ในท่อ ได้ 3 ชนิด ได้แก่ เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้น้ำร้อน เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้ไอน้ำร้อน เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้น้ำมันร้อน
  • Hot water boiler (เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้น้ำร้อน) จะใช้งานช่วงอุณหภูมิไม่สูงมากนัก ไม่เกิน 120 องศาเซลเซียส ยกเว้นว่า เราจะใช้งานภายใต้ความดัน (under pressure)
  • Steam boiler (เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้ไอน้ำร้อน)ลักษณะการทำงานของเครื่องใช้หลักการการกำเนิดไอน้ำเป็นตัวนำความร้อน สามารถถ่ายเทความร้อนได้เร็ว โดยทั่วไป แบ่งได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามการออกแบบ (4 Pass-dry back), (3 Pass- dry back), (3- Pass wet back), (2- Pass, reversing flame), Once Through boiler
  • Thermal oil heater (เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้น้ำมันร้อน) จะใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า Steam boiler โดยทั่วไปใช้ที่อุณหภูมิประมาณ 220 – 300 องศาเซลเซียส มีบางโรงงานใช้เกินกว่านั้น จะต้องออกแบบเครื่องแบบพิเศษให้สามารถรองรับได้ อาจใช้ได้ถึง 350 องศาเซลเซียส [4,5] ซึ่งเป็นแบบที่โรงงานแป้งใช้อยู่ป็นส่วนมาก