ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

หน่วยการเหวี่ยงแยก

น้ำแป้งที่ผ่านการแยกกากออกหรือผ่านการสกัดละเอียดแล้วและมีความเข้มข้นระหว่าง 2-5 องศาบูเม่ แล้วจะถูกนำเข้าเครื่องแยกแป้ง (Separator) และมีการเติมน้ำสะอาดเพื่อไปละลายสารประกอบโปรตีน กำมะถัน รวมทั้งสิ่งเจือปนอื่นๆ ให้หลุดออกมากับน้ำ ซึ่งสิ่งสกปรกเหล่านี้จะถูกแยกออกโดยเครื่องแยกชุดต่างๆ ส่งผลให้แป้งหลังผ่านกระบวนการเหวี่ยงแยกมีความสะอาดและบริสุทธิ์ การเพิ่มความเข้มข้นของน้ำแป้งจะป้องกันการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีและปฏิกิริยาชีวเคมีจากจุลินทรีย์ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของแป้งลดลง การผลิตแป้งมันสำปะหลังจึงต้องกระทำภายในเวลาอันสั้นที่สุด ดังนั้นในกระบวนการเพิ่มความเข้มข้นของแป้ง จึงมักเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ไม่มีถังพักเช่นเดียวกับ กระบวนการอื่นๆ น้ำแป้งที่ถูกแยกออกจากกากมันสำปะหลังจะถูกส่งต่อไปยังเครื่องแยก (Separators) ซึ่งอาจเป็นเครื่องแยกชนิดหมุนเหวี่ยง (Centrifugal separators) ยกตัวอย่างเครื่องเซนตริฟิวจ์อาจแบ่ง ได้แก่ (1) การแยกของเหลวที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (2)การทำของเหลวให้ใสโดยการกำจัดของแข็งที่มีปริมาณเล็กน้อยออกไป (การทำให้ใสโดยการใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง)
 1. เครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเพื่อแยกของเหลวออกจากของเหลว (Liquid-liquid centrifuges)

  \"\"
  การแยกของของเหลว 2 ชนิดที่ไม่ละลายเป็นเนื้อ

  เครื่องแบบที่ง่ายที่สุดในกลุ่มนี้คือ เครื่องเหวี่ยงทรงกระบอก เครื่องประกอบด้วยโรเตอร์ซึ่งเป็นภาชนะทรงกระบอกในแนวตั้ง โดยของเหลวจะถูกส่งเข้ามาทางฐานของภาชนะและของเหลวทั้งสองจะถูกแยกออกเป็น 2 ชั้น ด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง โดยของเหลวที่หนาแน่นกว่าจะอยู่ติดกับผนังของภาชนะ ของเหลวทั้งสองจะไหลแยกออกมาตามทางออกต่างกันตามรูปที่ 1 แต่อย่างไรก็ตามถ้าชั้นของของเหลวหนามาก รูปแบบของการไหลจะไม่เรียบและคงที่ ดังนั้นถ้าชั้นของเหลวบางกว่าก็จะให้การแยกที่ดีกว่าดังเช่นในเครื่องเหวี่ยงแบบดิสก์ (disc bowl centrifuge) ซึ่งประกอบด้วยภาชนะรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2-1.2 เมตร กรวยโลหะหรือแผ่นจากบาง ๆ แผ่นจานนี้จะมีขนาดช่องที่แน่นอนขนาด 0.5-1.27 มิลลิเมตร และทำการหมุนด้วยความเร็วรอบ 2,000-7,000 รอบต่อนาที และจานที่กล่าวนี้จะมีช่องให้ของเหลวไหลออก โดยของเหลวจะไหลเข้ามาทางฐานของจานที่วางซ้อนกันอยู่และของเหลวที่มีความหนาแน่นสูงกว่าจะเคลื่อนที่ไปยังผนังของภาชนะตามช่องของแผ่นจาน ส่วนที่หนาแน่นน้อยกว่าจะถูกเหวี่ยงให้อยู่ชั้นในเข้ามาด้านศูนย์กลางและอยู่บนผิวด้านบน ของเหลวมีการเคลื่อนที่สั้นมากทำให้เกิดการแยกที่ดีขึ้น ของเหลวทั้งสองชนิดจะแยกออกมาอย่างต่อเนื่องตรงทางออกด้านบนของเครื่องเซนตริฟิวจ์เช่นเดียวกับในเครื่องทรงกระบอก

   
 2. เครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์กลางที่ใช้ทำให้ของเหลวใส (Centrifuges clarifiers)
  เครื่องประกอบด้วยภาชนะรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6-1.0 เมตร ของเหลวซึ่งมีความเข้มข้นของของแข็งไม่เกิน 3% จะถูกส่งเข้าไปในภาชนะและของแข็งจะสะสมกันเป็นเค้กอยู่ที่ผนังของภาชนะและเมื่อมีความหนาตามที่กำหนดไว้ก็จะถูกกำจัดออกทางฐานภาชนะอย่างอัตโนมัติ เครื่องเซนตริฟิวจ์แบบหัวฉีดหรือแบบวาล์วดิสชาร์จ เครื่องเหล่านี้จะคล้ายคลึงกับเครื่องแบบ disc bowl  แต่ภาชนะจะมีรูปร่างแบบกรวย 2 ใน คว่ำเข้าหากัน (biconical) และทำงานได้แบบต่อเนื่อง  สำหรับเครื่องแบบหัวฉีดนั้น ของแข็งจะแยกออกมาอย่างต่อเนื่องผ่านช่องเล็ก ๆ ที่ด้านข้างของภาชนะและถูกเก็บแยกต่างหาก สำหรับเครื่องเซนตรีฟิวจ์แบบวาล์วคือ จะทำให้มีของเสียจากระบวนการที่เป็นของเหลวน้อยกว่าและได้ของแข็งที่แห้งกว่า โดยเครื่องมือทั้งสองแบบสามารถใช้แยกของเหลวที่ส่งเข้ามาออกเป็น 3 เฟส คือ เฟสที่หนาแน่นน้อย เฟสหนาแน่นกว่าและของแข็ง โดยเครื่องเซนตริฟิวจ์สามารถทำงานสูงถึง 300,000 ลิตรต่อชั่วโมง
  ไฮโดรไซโคลน (Hydrocyclone) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกอนุภาคของแข็งออกจากของเหลวหรือของเหลวที่ไม่ละลายต่อกัน หลักการทำงานของไฮโดรไซโคลนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายโดยเปลี่ยนพลังงานแรงดันให้เป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ไฮโดรไซโคลนมีหลักการทำงานคล้ายกับเครื่องเหวี่ยงแยก (centrifugal separator) ซึ่งสร้างสนามแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางโดยให้ส่วนโบว์และจานเหวี่ยงซึ่งหมุนด้วยความเร็วคงที่สร้างสนามแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางในการแยกอนุภาคโดยโรงงานส่วนใหญ่จะใช้เครื่องแยกชนิดหมุนเหวี่ยง และเพื่อให้ได้แป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพดีจึงมักใช้เครื่องแยกแบบหมุนเหวี่ยงจำนวน 2 ชุดเพื่อแยกกากมันสำปะหลังออกให้หมดและทำให้น้ำแป้งข้นขึ้น น้ำที่ใช้ในการล้างแป้งที่เติมในเครื่องแยกแบบหมุนเหวี่ยงนี้อาจจะเป็นน้ำหรือน้ำกำมะถันก็ได้


 

หน่วยดีแคนเตอร์

ดีแคนเตอร์เป็นเครื่องมือในการแยกน้ำทิ้งที่มีส่วนประกอบไขมัน โปรตีน และไซยาไนด์ โดยใช้หลักการเหวี่ยงแยก โดยเครื่องจะเหมุนเหวี่ยงด้วยวามเร็วรอบสูง และแยกได้เป็นของแข็ง ได้แก่ แป้ง