ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

คำถามที่พบบ่อย

เรื่องการใช้งานเว็บไซต์

1. จุดประสงค์การจัดทำเว็บไซต์ www.thailandtapiocastarch.net
2. ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์
3. ข้อแนะนำในการใช้โปรแกรม “ค้นหา”
4. การแสดงผลเว็บไซต์

 

\"starch\" 1. จุดประสงค์การจัดทำเว็บไซต์ www.thailandtapiocastarch.net

เว็บไซต์ www.thailandtapiocastarch.net จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง “เครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย” โดยทำหน้าที่เป็น สื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ทั้งในเชิงข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของบุคลากรในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจทั่วไป อันจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย ทั้งนี้เว็บไซต์ได้เปิดให้บริการกับ ผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ โดยสามารถจำแนกได้เป็น 4 กลุ่มหลักๆ
  1. ผู้สนใจทั่วไป (ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั่วไป)
  2. ผู้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ (ผู้ที่มีความประสงค์จะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเครือข่ายฯ)
  3. ผู้เป็นสมาชิกของ “สังคมแป้งมันสำปะหลัง” (ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการฯ)
  4. ผู้ที่ต้องการประชาสัมพันธ์บริษัท หน่วยงาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังผ่านเครือข่ายฯ

 


\"starch\" 2. ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์

เกี่ยวกับโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ทั้งที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลัก ผลที่คาดว่าจะได้รับ และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   
ข่าว รวบรวมทุกข่าวและความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
   
เหตุการณ์ ประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง และอื่นๆที่น่าสนใจ ให้ผู้สนใจได้รับทราบอย่างทั่วถึง
   
จดหมายข่าว จดหมายข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ทั้งจดหมายข่าวภายใต้โครงการ (Thailand tapioca starch newsletter) และจดหมายข่าวของหน่วยงานพันธมิตร (เช่น GIZ newsletter)
   
สังคมแป้งมันสำปะหลัง ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงความคิดเห็นระหว่างผู้ที่สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการ กับ คณะนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการอบรมและให้ความรู้ โดยจะมีการรวบรวมสรุปและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้สนใจทราบภายหลัง
   
เทคโนโลยี

เนื้อหาสาระทางวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังในทุกส่วน

•  กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังโดยทั่วไป
•  ระบบเครื่องมือและเครื่องจักร (หลักการ เครื่องจักร การตรวจสอบและติดตามการทำงานของเครื่องจักร)
• เทคโนโลยีการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิต
   
ดาวน์โหลด พบกับเนื้อหาสาระมากมายข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

•  ข้อมูลทั่วไป 
•  ข้อมูลเพื่อการเพาะปลูก 
•  ข้อมูลเทคนิคการผลิต
•  ข้อมูลการตลาด
•  ประกาศราชการ

   
ลิงค์ ท่านสามารถคลิกที่ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อศึกษาข้อมูลอย่างหลากหลายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
   
คำถามที่พบบ่อย ไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ปัญหาด้านการใช้งานเว็บไซต์ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ
   
ติดต่อเรา รายละเอียดของช่องทางการติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ และสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรง

 

 


 

\"starch\" 3. ข้อแนะนำในการใช้โปรแกรม “ค้นหา”

เราได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายดาย จากโปรแกรมการค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มข้อมูลหรือแบบการค้นหาข้อมูลจากทั้งเว็บไซต์


\"Search

วิธีการใช้งานโปรแกรมการค้นหา ทำได้ง่ายดาย โดยการกรอกรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการค้นหาในช่องที่ว่างไว้ และเลือกหมวดของฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น หลังจากนั้นกดปุ่มค้นหา (Go) ระบบจะทำการเลือกข้อมูลที่ตรงกับคำที่ใช้ค้นหาขึ้นมาแสดงในหน้ารายการที่ค้นหาพบ ซึ่งท่านสามารถเลือกดูรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการโดยกดที่รายการนั้นเพื่อเปิดอ่านข้อมูลโดยละเอียด

 


 

\"starch\" 4. การแสดงผลเว็บไซต์

เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้กับทั้ง Internet Explorer, Mozilla Firefox และ Google Chrome หากการใช้งานของท่านมีปัญหา กรุณาแจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์ผ่านช่องทาง “ติดต่อเรา”