ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

คำถามที่พบบ่อย

เรื่องโครงการฯ

1. ท่านจะสามารถเข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการได้อย่างไร

 

\"starch\" 1. ท่านจะสามารถเข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการได้อย่างไร

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรด้านพลังงาน และทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ในกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ และกลุ่มบัณฑิตวิศวกรรม ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของ เว็บไซต์ www.thailandtapiocastarch.net รวมถึงสามารถรับข้อมูลความเคลื่อนไหวผ่าน e-newsletter (Thailand Tapioca Network Newsletter) เพื่อที่จะสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร นอกจากนี้ ท่านสามารถส่งข้อความ คำถาม รวมถึงแจ้งความสนใจของท่านผ่านทาง Contact us