ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« May 2015 »
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

กิจกรรม

2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2015 AEDCEE)
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2558
สถานที่ : Sheraton Grande Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand
2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2015 AEDCEE) : May 28-29, 2015 Sheraton Grande Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand

 

2015 International Conference on
Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies
(2015 AEDCEE) : May 28-29, 2015
Sheraton Grande Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand

News !

  •  
A Pre-Conference Workshop on Smart Grid for Renewable Energy Integration by Prof.Dr.Ahmad Zahedi, James Cook University, Australia
  •  
All full papers accepted and presented at the Conference (oral or poster presentation) will be published in Energy Procedia (publication of Elsevier).
  •  
A selection of papers will be considered for publication in the ASME Journal of Solar Energy Engineering, including Wind Energy and Building Energy Conservation. The papers will be reviewed by the Journal before they are accepted for publication.

Announcement
                We are pleased to announce and cordially invite you to the 2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2015 AEDCEE) which will be held on May 28-29, 2015.
                 AEDCEE was successfully inaugurated in 2011 and 2013 with the mutual agreement between Thaksin University (TSU), Thailand and University of Moncton (UdeM), Canada. 
                 The aim of this conference is to encourage the international exchange of discussion through plenary and invited lectures, oral presentations of science and technology focusing on alternative energy and related research. The conference also helps broaden your academic network. The call for abstract is now open for 2015 AEDCEE.

The 2015 AEDCEE Conference features 9 major categories:

No. Topic
I    \"\"  Bio-Energy: Biomass, Bio-Fuel, Biogas, Utilization, Co-Firing and Gasification
II    \"\"  Hydro Energy, Wave, and Tide: Resource and Conversion Technology
III    \"\"  Solar Energy: Resource Assessment, Photovoltaic and Thermal Application
IV    \"\"  Wind Energy: Resource Assessment and Wind Farm Development
V    \"\"  Hydrogen: H2 Production Technology, Fuel Cell, and Energy Storage
VI    \"\"  Smart Grid, Life Cycle Assessment, CDM and Innovative Bioclimatic          Architecture
VII    \"\"  Energy Efficiency and Applied Energy
VIII    \"\"  Policy and Integrated Concept
IX    \"\"  Community-Scale Energy Application
Publication of Papers \"\"
              All accepted papers for oral and poster presentation will be published in Energy Procedia (Open Access by Elsevier publication and indexed by SCOPUS) and JSEE.
\"\"