ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« January 2015 »
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

กิจกรรม

ประกาศรับสมัครโครงการต้นแบบการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
วันที่ : 31 มกราคม 2558

 เรียน ท่านผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Solid Biofuel)

 

 

คณะประสานงานโครงการขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทางโครงการขอขยายระยะเวลาในการรับสมัครโครงการต้นแบบ ดังต่อไปนี้

1.       ผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเพื่อการใช้พลังงานความร้อน (Biomass Pellet Usage for heat application)

2.       ผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเพื่อการผลิต/ใช้/จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า (Biomass Pellet Usage for power generation)

กรุณากรอกแบบคำขอสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบ ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ ส่งมาที่ unidosolidbiofuel@gmail.comโดยขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558 นี้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

ดร. จุฑามณี มาศฉมาดล

ผู้ประสานงานโครงการ

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ