ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« November 2014 »
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

กิจกรรม

ขอเชิญล่องเรือชมท่าเรือ และคลังสินค้า
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

        ด้วยคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย จะจัดกิจกรรมล่องเรือชมท่าเรือ และคลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทัศนศึกษาท่าเทียบเรือ และคลังสินค้าสำหรับส่งออกมันสำปะหลังแถบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบท่าเทียบเรือ โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมเจ้าท่า และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โดยไกด์ผู้เชี่ยวชาญเป็นต้น รวมทั้งให้สมาชิกสมาคมฯ ได้พบปะสังสรรค์กัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่สมาชิกสมาคมฯ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

\"\"

ที่มา สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย (TTTA)