ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« April 2020 »
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

กิจกรรม

ข่าว

ร้องรัฐช่วยเหลือหลังผลผลิตมันสำปะหลังหาย 15% (ข่าววันที่ 31 มกราคม 2563)
4 สมาคมมันสำปะหลังหวั่นไม่มีสินค้าส่ง ร้องรัฐช่วยเหลือหลังผลผลิตมันฯ หายไปลดวูบจากภัยแล้ง ชี้ไม่เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ

นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช  นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย  ในฐานะประธานคณะสำรวจผลผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2562/63 เปิดเผยถึงสถานการณ์ผลผลิตมันสำปะหลังปีการผลิต ปี 2562/63  ว่าจากการสำรวจผลผลิตมันสำปะหลังของคณะสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ได้สำรวจและติดติดตามผลผลผลิตปี 2562/63 ระหว่างวันที่ 17-21 ธ.ค. 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางส่วน และระหว่างวันที่ 19-22 ม.ค. 2563 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง

ซึ่งจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานตั้งแต่ปลายปี 2561 จนถึงปี 2562 ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่รวมถึงพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลัง โดยพบว่าให้การเติบโตของมันสำปะหลังไม่สมบูรณ์ บางพื้นที่ยืนต้นตาย หรือบางพื้นที่ผลผลิตลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกษตรกรขาดแคลนท่อนพันธุ์หรือนำท่อนพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์มาปลูกต่อเพื่อให้ทันเก็บเกี่ยวในฤดูการผลิตในปี 2562/63 จากผลกระทบดังกล่าวทำให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือน ธ.ค. 2562 - เดือน ม.ค. 2563 ลดลงถึง 20-30% และมันสำปะหลังที่ปลูกในช่วงช่วงปลายปี 2562 ต้นปี 2563 ซึ่งจะเก็บเกี่ยวในช่วงกลางปี 2563 ก็มีแนวโน้มจะไม่ได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งจากการประเมินผลผลิตคาดว่าน่าจะมีปริมาณ 28.7 ล้านตัน ก็น่าจะมีลดลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากมีพายุฝนในช่วง 2 เดือนข้างหน้า ผลผลิตอาจลดลง 10-20% หรืออาจเสียหายมากกว่านี้หากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน โดยคาดว่าผลผลิตปีนี้จะเหลือ 23-24 ล้านตัน  และอาจส่งผลกระทบไปถึงฤดูกาลผลิตปี 2563-2564 

“ผลผลิตปีนีน่าจะลดลงจนทำให้ขาดแคลนอย่างมากจนให้ไม่มีสินค้าส่งเนื่องจากยังมีคำสั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆ  และผลของผลผลิตลดลงทำให้เกษตรกรเดือดร้อนจากการสูญเสียรายได้ เพราะภาวะภัยแล้ง ขณะเดียวกันพันธุ์มันสำปะหลังที่เกษตรกรเก็บไว้เสียหายและเกิดภาวะขาดภาวะขาดแคลนท่อนพันธุ์อย่างรุนแรง ซึ่งคาดว่าน่าจะทำให้รายได้ของประเทศลดลงหลายหมื่นล้านบาท ทั้งนี้ในแต่ละปีไทยใช้มันลำปะหลัง 40 ล้านตัน  ซึ่งไทยผลิตได้เองปีละประมาณ 30 ล้านตัน และนำเข้าปีละ 10 ล้านตัน ซึ่ง 4 สมาคมมันสำปะหลัง ได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) โดยผ่านกรมการค้าภายในฐานะเลขานุการเพื่อรับข้อเสนอแนะจากสมาคม” นายบุญชัย กล่าว

สำหรับข้อเสนอแนะที่ 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออก คือ ต้องการให้ภาครัฐมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องพันธุ์มันที่ขาดแคลนการหามาตรการมารับรองกับปัญหาภัยแล้ง และการรับจำนำหัวมันในดิน เป็นต้น สำหรับราคาหัวมันสด ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 2.20 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากเดิมที่ 2.40 บาทยังถือว่าเป็นราคาที่เกษตรกรยังพอใจ และยังมีโครงการประกันรายได้พืชเกษตร ที่รับประกันในราคา 2.50 บาทต่อกิโลกรัม

 
ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/420401