ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« February 2020 »
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

กิจกรรม

ข่าว

ธ.ก.ส. เตือนเกษตรกรระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ข่าววันที่ 31 สิงหาคม 2562)
ธ.ก.ส. แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ระมัดระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง พบการระบาดแล้วในพื้นที่ 8 จังหวัดแนวชายแดนใกล้กับประเทศกัมพูชา แนะศึกษาข้อมูลเพื่อพร้อมรับมือ

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ้งเตือนการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV) ซึ่งแพร่ระบาดได้จากท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคฯ และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ ลักษณะอาการมันสำปะหลังที่เป็นโรคจะมีใบด่างเหลือง เสียรูปทรง ยอดใบจะด่างเหลืองรุนแรง ลำต้นแคระแกร็น มันไม่สร้างหัว โดยเชื้อไวรัสนี้สามารถทำลายมันสำปะหลังได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ทำให้ผลผลิตเสียหายเกือบทั้งหมด ซึ่งยังไม่มียาและ สารเคมีที่ป้องกันหรือรักษาโรคได้ โดยพบการระบาดแล้วในพื้นที่ 8 จังหวัดบริเวณแนวชายแดนใกล้กับประเทศกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศรวม 50 จังหวัด จำนวน 523,589 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 8.6 ล้านไร่ จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ 8 จังหวัดข้างต้น และพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอื่น ๆ ทั้ง 50 จังหวัด ระมัดระวังโรคดังกล่าว โดยสามารถป้องกันการระบาดได้โดยไม่นำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์จากต่างประเทศ ยกเว้นมันเส้นและหัวมันสด ที่ไม่ติดเหง้าหรือส่วนขยายพันธุ์มาด้วย เลือกใช้ท่อนพันธุ์ที่ปลอดโรคและทราบแหล่งที่มา สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ กำจัดแมงพาหะนำโรค นอกจากนี้ หากพบมันสำปะหลังที่มีอาการข้างต้นให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยเกษตรกรสามารถศึกษาข้อมูลโรคดังกล่าวได้ผ่านทาง โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD มหันตภัยใหม่ของมันสำปะหลัง โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง (จัดทำโดยมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย) และที่ โรคใบด่างมันสำปะหลัง  (จัดทำโดย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจฃ
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/845660