ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« February 2020 »
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

กิจกรรม

ข่าว

นำร่องกำจัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังติดโรคใบด่าง (ข่าววันที่ 18 สิงหาคม 2562)
กาญจนบุรี - นำร่องกำจัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังติดโรคใบด่าง สำนักงานเกษตรจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด และเกษตรกร ร่วมถอนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ติดโรคใบด่างจากไวรัส

จากกรณีที่มีเกษตรกรนำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจาก อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเกษตรกรจะนำมาปลูกในพื้นที่ตำบลวังไผ่ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และมีการเผาทำลายต้นพันธุ์มันสำปะหลังไปแล้วบางส่วน เพื่อหยุดยั้งโรคใบด่างมันสำปะหลังเข้ามายังพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 62 - สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีโดย นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรกาญจนบุรีนายอำเภอห้วยกระเจา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อำเภอห้วยกระเจาเกษตรกรเจ้าของแปลงผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในตำบลวังไผ่ และตำบลห้วยกระเจา จำนวน 200 คน ร่วมถอนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ติดโรคใบด่างจากไวรัสที่เกษตรกรนำมาจากอำเภอเสิงสางมาปลูกไว้ที่ ตำบลวังไผ่ และตำบลห้วยกระเจา จำนวน 78 ไร่ เพื่อจะทำการฝังกลบเพื่อไม่ให้เชื้อโรคใบด่าง แพร่ต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0914 / 3379 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2562  ถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องขอความร่วมมือในการสกัดการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้สำรวจเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี แหล่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้เข้ามา ระบาดในประเทศไทยซึ่งโรคใบด่างมันสำปะหลังมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส พบว่ามีการระบาดอย่างรวดเร็วและทำความเสียหายต่อผลผลิตได้ถึง 80-100  เปอร์เซ็น ซึ่งส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง และสามารถแพร่ระบาดได้ทางท่อนมันสำปะหลัง โดยมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะนำโรค  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรได้สำรวจ พร้อมทำลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยผลการสำรวจล่าสุดเมื่อเดือน มิถุนายน 2562  พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 5,630 ไร่ ของจังหวัดสรแก้ว และ1,553.2 ไร่ ของอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่าน เพื่อช่วยในการสกัดการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ออกจากพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อความคุมและยับยั้งการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทย ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย      

 
ที่มา: คมชัดลึก
https://www.komchadluek.net/news/local/384136