ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« February 2020 »
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

กิจกรรม

ข่าว

“พาณิชย์” ลงพื้นที่ชายแดนตรวจเข้มมันเส้นนำเข้า ป้องกันโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง (ข่าววันที่ 15 สิงหาคม 2562)
กรมการค้าต่างประเทศจัดชุดตรวจสอบมาตรฐานมันเส้นลงพื้นที่แนวชายแดน เตรียมตรวจสอบการนำเข้ามันเส้น ไม่ให้มีเหง้าที่อาจเป็นพาหะของโรคเข้ามา และตรวจสอบไม่ให้นำมันเส้นที่มีความชื้นสูงเข้าประเทศ เหตุมีความเสี่ยงที่จะติดโรคไวรัสใบด่าง ย้ำหากตรวจพบจะลงโทษตามกฎหมาย
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างเตรียมจัดชุดตรวจสอบมาตรฐานมันเส้นที่นำเข้า (Mobile Unit) ลงพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อตรวจสอบมันเส้นที่นำเข้าตามแนวชายแดนไทย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งหากเข้ามาระบาดจะทำให้เกิดความเสียหายและจะแก้ไขได้ยาก โดยในการตรวจสอบมันเส้น จะตรวจสอบมันเส้นที่นำเข้าเพราะอาจมีเหง้า ซึ่งเป็นพาหะของโรคปะปนเข้ามา และตรวจสอบด้านความชื้น ไม่ให้มีความชื้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด คือร้อยละ 14 โดยหากมันเส้นมีความชื้นสูงความเสี่ยงที่จะติดโรคก็จะสูงตามไปด้วย ซึ่งหากตรวจพบว่าผู้นำเข้ามันเส้นที่มีความชื้นสูงเกินกว่าที่กำหนดก็จะถูกลงโทษตามกฎหมาย 
 
ที่ผ่านมากรมฯ ได้ออกประกาศกำหนดด่านนำเข้ามันสำปะหลัง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2562 และยังได้เข้าพบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา และ สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางป้องกันโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังของไทย ที่ได้กำหนดด่านนำเข้ามันสำปะหลัง เพื่อให้การกำกับดูแลมันสำปะหลังที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนขอความร่วมมือให้ทั้ง 2 ประเทศกำกับดูแลโรคพืชอย่างเข้มงวดอีกด้วย
 
“กรมฯ มีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง หากเข้ามาระบาดในไทยจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งต้นมันสำปะหลังที่ติดโรคจะทำให้ผลผลิตเสียหายสูงถึงร้อยละ 80-100 โดยจะทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังของไทย ซึ่งมีปริมาณกว่า 30 ล้านตันต่อปี ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ที่มีมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี โดยพาหะสำคัญของโรคใบด่างมันสำปะหลัง คือ แมลงหวี่ขาวยาสูบ ท่อนพันธุ์ที่ติดเชื้อ และเหง้ามันสำปะหลัง” นายอดุลย์กล่าว
 
สำหรับสถิติการส่งออกมันสำปะหลังในช่วง 6 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) มีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปริมาณ 4.02 ล้านตัน มูลค่า 1,489 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 18.80% และ 8.54% ตามลำดับ
 
 
ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
https://mgronline.com/business/detail/9620000077965