ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« December 2019 »
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

เร่งต่ออายุใบทะเบียนผู้ส่งออกสินค้า (ข่าววันที่ 1 สิงหาคม 2562)
กรมการค้าต่างประเทศ เร่งต่ออายุใบทะเบียนผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐาน ใบอนุญาตตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เปิดต่ออายุใบทะเบียนสำหรับผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน (ผู้ส่งออก) และใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (บริษัทเซอร์เวย์) ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562  โดยสามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุใบทะเบียน และใบอนุญาต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานสินค้า (http://ocs.dft.go.th) พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยสแกนส่งผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยการขึ้นทะเบียนแต่ละปีมีอายุการใช้งานได้ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี และต่ออายุปีละ 1 ครั้ง การต่ออายุใบทะเบียนและใบอนุญาตฯ ประจำปี 2563 ต่ออายุผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และให้กับผู้ใช้บริการ
 
สำหรับการส่งออกสินค้ามาตรฐานในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณการส่งออกรวมทั้งสิ้น 5.03 ล้านตัน มูลค่ากว่า 6.7 หมื่นล้านบาท โดยสินค้ามาตรฐาน 3 ลำดับแรกที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง มูลค่า 2.5  หมื่นล้านบาท ข้าวหอมมะลิไทย มูลค่า 1.9 หมื่นล้านบาท และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง มูลค่ากว่า 7.9 พันล้านบาท ซึ่งในปี 2562 ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน มีจำนวนทั้งหมด 515 บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า มีจำนวน 32 บริษัท
 
 
ที่มา: สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น
https://www.innnews.co.th/economy/news_454340/