ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« December 2019 »
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

รัฐบาลยันประกันรายได้เกษตรกร ข้าว-ยาง-มัน-ปาล์ม-ข้าวโพด (ข่าววันที่ 25 กรกฎาคม 2562)
รัฐบาลยันมีหลักประกันรายได้ให้กับเกษตรกร ส่วนพืชผลที่จะประกันรายได้มีอย่างน้อย 5 ตัว คือ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด ทั้งนี้จะมีนัดประชุมหารือหลังการแถลงนโยบาย

วันที่ 25 ก.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึง ข้อสอบถามนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลว่าจะใช้การประกันราคาพืชผลการเกษตรหรือการประกันรายได้ ขอชี้แจงว่า นโยบายรัฐบาลเขียนไว้ชัดเจน คือ นโยบายประกันรายได้เกษตรกรไม่ใช่ประกันพืชผล เพราะการประกันราคาพืชผลขัดกับข้อตกลงองค์การการค้าโลก

การประกันรายได้ คือ การทำให้เกษตรกรมีหลักประกันที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถที่จะยังชีพได้ หลักการสำคัญคือ จะดำเนินการโดยเปิดให้เกษตรกร มีรายได้ชดเชยจากราคาพืชผลเกษตรที่ตกต่ำ และไม่สามารถขายพืชผลได้ตามที่ควรจะเป็น โดยเปิดให้ได้รับเงินส่วนต่างจากรายได้ที่รัฐบาลจะประกัน เช่น สมมติว่ารัฐบาลประกันรายได้ ข้าวขาวตันละ 1 หมื่นบาท แต่ถ้าราคาตลาดในขณะนั้น 8,000 บาท จะมีส่วนต่าง 2,000 บาท ส่วนนี้รัฐบาลจะจัดส่งเงินผ่านบัญชีเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับ ธกส.ไว้ ส่งเข้าบัญชีโดยตรงเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่น
 
ส่วนพืชผลการเกษตรที่จะประกันรายได้ให้เกษตรกร มีอย่างน้อย 5 ตัว คือ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด ขณะที่พืชชนิดอื่นจะดูแลด้วยวิธีต่างจากนี้
 
สำหรับพืชผลแต่ละชนิดจะประกันรายได้เท่าไร จะมีการนัดประชุมหารือหลังการแถลงนโยบาย โดยประชุมร่วม 3 ฝ่าย คือ ภาครัฐ เอกชน (ผู้ประกอบการล้ง,ส่งออก, แปรรูป) และเกษตรกร ให้เกษตรกรยังชีพได้ จะตกลงร่วมกันว่าราคาควรเป็นเท่าไร จะทำโดยเร็ว เพราะอยู่ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
 
นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า กรณีที่มีความกังวลเรื่องภาระต่อเงินงบประมาณแผ่นดินถ้าราคาพืชผลการเกษตรไม่สูงขึ้น ขอยืนยันว่า รัฐบาลมีมาตรการอื่นๆ ด้วย เช่น การชดเชย เวลาที่่มีพืชผลบางตัวออกมามาก หรือโอเวอร์ซัพพลาย จะให้เกษตรกรเก็บพืชไว้กับตัวหรือโกดังอย่าเพิ่งขายโดยรับเงินชดเชยไป เพื่อทำให้ราคาไม่ตกทำให้รัฐลดงบประมาณในการประกันรายได้
 
นอกจากนั้นคือ การเพิ่มการใช้พืชผลตัวนั้นในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เช่น นำยางพาราไปทำถนน เพื่อช่วยดูดซับส่วนเกินออกจากตลาดและช่วยให้ราคาดีขึ้นในอนาคต, ปาล์ม จะส่งเสริมให้ใช้น้ำมันดีเซล บี 20 และ บี100 ที่ต้องใช้น้ำมันปาล์มผสมดีเซลในปริมาณมากขึ้น และการให้ใช้น้ำมันปาล์มผลิตไฟฟ้า 1.4 แสนตัน มีโอกาสทำให้ราคาเพิ่มขึ้นในอนาคต
 
ทั้งนี้ ยังมีเรื่อง เกษตรพันธสัญญา ขณะนี้มี พ.ร.บ บังคับใช้แล้ว มีการจับคู่เกษตรกรกับผู้ซื้อให้มาทำสัญญาร่วมกัน ให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน และผู้ซื้อจะซื้อตามราคาที่ตกลงไว้ ซึ่งจะเป็นหลักประกันรายได้ให้เกษตรกรได้ โดยจะพยายามจับคู่ผู้ซื้อกับสหกรณ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
 
ที่มา: Workpoint News
https://workpointnews.com/2019/07/25/government-18/