ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« July 2019 »
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

กรมเจรจาฯ เผยเอฟทีเอช่วยดันไทยขึ้นเบอร์หนึ่งส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังโลก (ข่าววันที่ 7 พฤษภาคม 2562)
กรมเจรจาฯ เผยเอฟทีเอช่วยดันไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเบอร์หนึ่งของโลก ล่าสุดมี 15 ประเทศไม่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทย เหลืออีกแค่ 3 ประเทศที่ยังเก็บอยู่ ล่าสุดตลาดส่งออกจีนครองแชมป์ ตามด้วยอาเซียน และญี่ปุ่น

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยขยายตัวจนเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก โดยเอฟทีเอที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ มีคู่เจรจาเอฟทีเอที่ไม่เก็บภาษีศุลกากรผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่นำเข้าจากไทยแล้วถึง 15 ประเทศ ประกอบด้วย อาเซียน จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู และฮ่องกง เหลือเพียงญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย ที่ยังเก็บภาษีศุลกากรผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่นำเข้าจากไทยบางรายการ 

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ยังมีการเก็บภาษี เช่น ญี่ปุ่นเก็บภาษีศุลกากรแป้งมันสำปะหลังที่นำเข้าจากไทย 15% เกาหลีใต้เก็บภาษีสาคูที่ทำจากมันสำปะหลัง 5% และกำหนดโควตาภาษีกับมันสำปะหลังเส้น (ปริมาณในโควตา 25,000 ตัน/ปี เก็บภาษี 20% ปริมาณนอกโควตา เก็บภาษี 887.4% แป้งมันสำปะหลัง (ปริมาณในโควตา 9,600 ตัน/ปี เก็บภาษี 20% นอกโควตา เก็บภาษี 887.4% และอินเดีย เก็บภาษีสาคูที่ทำจากมันสำปะหลัง 30% 
 
อย่างไรก็ตาม แม้ไทยจะมีข้อได้เปรียบจากการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้เอฟทีเอ แต่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการแข่งขันกับต่างประเทศ ทั้งการมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของตลาด ตลอดจนพัฒนาการแปรรูปมันสำปะหลังให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงทั้งในรูปแบบของอาหารและไม่ใช่อาหาร โดยปัจจุบันไทยมีผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น แป้งมันสำปะหลัง สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง และมันเส้น เป็นต้น 
 
นางอรมนกล่าวว่า ในปี 2561 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสู่ตลาดโลก 3,111.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.23% และในจำนวนนี้เป็นการส่งออกไปประเทศคู่เอฟทีเอ 17 ประเทศ รวมมูลค่ากว่า 2,694.4 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 86.6% ของการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยทั้งหมด โดยมีประเทศคู่ค้าสำคัญ 3 อันดับแรก คือ จีน อาเซียน และญี่ปุ่น โดยไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปจีนเป็นอันดับ 1 มูลค่ากว่า 1,777.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 531% เมื่อเทียบกับปี 2547 ก่อนที่จีนจะลดภาษีให้ไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน ไทยส่งออกมูลค่า 485.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1,237% เมื่อเทียบกับปี 2535 ก่อนที่อาเซียนจะเริ่มลดภาษีสินค้าภายใต้ความตกลงอาฟต้า (AFTA) และญี่ปุ่น ไทยส่งออกมูลค่า 294.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 124% เมื่อเทียบกับปี 2549 ก่อนที่ญี่ปุ่นจะลดภาษีมันสำปะหลังบางรายการ 
 
การส่งออกดังกล่าวยังสอดคล้องกับสถิติปี 2561 ที่ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ที่ผู้ประกอบการไทยขอใช้สิทธิประโยชน์จากเอฟทีเออาเซียน- จีน (ACFTA) เอฟทีเออาเซียน (AFTA) เอฟทีเออาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) และเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
 
 
ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
https://mgronline.com/business/detail/9620000043757