ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« January 2019 »
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

กิจกรรม

 
เหตุการณ์น่าติดตาม
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 23 มกราคม 2562 : 8th Starch World Asia (23-24 Jan, 2019)
 
 
เหตุการณ์ที่ผ่านมา
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 1 ธันวาคม 2561 : เกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561 (วันที่ 1-9 ธ.ค. 2561)
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 1 ธันวาคม 2561 : มหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน" (วันที่ 1-7 ธ.ค. 2561)
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 25 มกราคม 2559 : 5th Starch World Asia
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 18 มกราคม 2559 : GCP21 conference on roots and tubers
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 20 พฤศจิกายน 2558 : Starch Update 2015: The 8th International Conference on Starch Technology
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 4 กันยายน 2558 : งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง
 

ข่าว

ของขวัญส่งท้ายปี เกษตรกรยิ้มถ้วนหน้า รมว.เกษตรฯ เตรียมพักหนี้ พร้อมลดต้นทุนการผลิต (ข่าววันที่ 11 ธันวาคม 2561)
รัฐบาลเร่งเข็นมาตรการเพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้แก่ประชาชน สืบเนื่องจากรายงานก่อนหน้า รมว.เกษตรฯ ยื่นเรื่องต่อ ครม. กรณีการแก้ไขปัญหาหนี้สินเร่งด่วนของเกษตรกร โดยเน้นการแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำรอยเฉกเช่นโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลก่อนหน้านี้

ตามข้อมูลเผยว่ามีเกษตรกร จำนวน 7,930 ราย ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเจ้าหนี้ดำเนินการทางกฎหมาย โดยกลุ่มนี้จำต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ขณะนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจรจากับสถาบันเจ้าหนี้ชะลอการดำเนินการได้ 2,299 ราย แต่เจ้าหนี้ยังคงยืนยันที่จะดำเนินการทวงหนี้ 444 ราย 

อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เบื้องต้นคือ
 
1. กรณีเกษตรกรมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปี 2560 ได้อนุมัติให้กองทุนฟื้นฟูฯ จัดการหนี้ให้กับเกษตรกร จำนวน 1,518 ราย หนี้รวม 642.54 ล้านบาท
 
2. กรณีขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จัดการหนี้ปี 2560 ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา แบ่งได้ดังนี้คือ ลูกหนี้ ธ.ก.ส. จำนวน 36,605 ราย วงเงินที่เป็นหนี้ 6,382.67 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงค้าง อีก 3,829.38 ล้านบาท ครม. รับทราบแนวทางการดำเนินงานแล้วเมื่อ 2 ต.ค. 2561
 
ขณะเดียวกัน ทาง ธ.ก.ส. จะทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยวิธีการพักชาระเงินต้นให้ 50% พร้อมกับการพักดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด โดยจะให้เกษตรกรทำสัญญาผ่อนชำระหนี้เงินต้น 50% ตามเวลาที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน 15 ปี อัตราดอกเบี้ย MRR.-3 เมื่อเกษตรกรผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาใหม่เรียบร้อยแล้ว ดอกเบี้ยที่พักไว้ ธ.ก.ส. จะพิจารณายกให้เกษตรกร ส่วนเงินต้นที่เหลืออีก 50% ให้นำมาปรับโครงสร้างใหม่ แต่ต้องอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหนี้ เพื่อความเป็นธรรมของทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้
 
ล่าสุด 11 ธ.ค. 2561 นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมเสนอโครงการพักต้นเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้คงค้างไม่เกิน 3 แสนบาท พักดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้โครงสร้างเป็นไปในแบบเดียวกับลูกหนี้ ธ.ก.ส. ตามนโยบายของ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจุดประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเป็นของขวัญรับปีใหม่ โดยจะสั่งการให้ทางกรมฯรวมรวบข้อมูล
 
เบื้องต้นคาดว่าจะได้รับไฟเขียวหลังเสนอเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อจัดทำงบประมาณนำมาชดเชยอัตราดอกเบี้ย 3% ให้สหกรณ์ประมาณ 2,269 ล้านบาท จากมูลหนี้เงินต้น 80,144 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2561 ส่วนตัวเลขมูลหนี้วันที่ 1 ต.ค. 2561 จากการสำรวจ 71 จังหวัด ในกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรรวม 1,892 แห่ง สมาชิก 754,388 ราย พบว่ามีจำนวนหนี้คงค้างไม่เกิน 3 แสนบาท ซึ่งทางกรมฯจะส่งให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบรายชื่อเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนกับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้า ธ.ก.ส "ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะใช้เงินก้อนไหนมาชดเชยดอกเบี้ย จะเป็นงบกลางหรือจากที่ใด" 
 
สำหรับนโยบายก่อนหน้าในส่วนของการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เริ่มสั่งการให้เชื่อมโยงสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพในแต่ละจังหวัดและอำเภอเพื่อร่วมโครงการปุ๋ยสั่งตัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์กำลังหารือร่วมกันเพิ่มเติม เนื่องจากปุ๋ยถือเป็นต้นทุนสำคัญในการผลิตถึง 30-40% หากสามารถจัดทำปุ๋ยสั่งตัดได้จะทำให้ได้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการพืช ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรมฯ เคยหารือร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์ 500 กว่าแห่งเข้าร่วมโครงการทำปุ๋ยสั่งตัด เมื่อเป็นนโยบายก็จะทำให้การขับเคลื่อนเร็วขึ้นและเพื่อรองรับกับการผลิตในปีการผลิตหน้า ต้องติดตามต่อไปว่าก่อนสิ้นปี 2561 รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่
 
 
ที่มา: ทีนิวส์
https://www.tnews.co.th/contents/486443