ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« December 2018 »
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

กิจกรรม

 
เหตุการณ์น่าติดตาม
ธ.ก.ส.เร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู (ข่าววันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 23 มกราคม 2562 : 8th Starch World Asia (23-24 Jan, 2019)
 
 
เหตุการณ์ที่ผ่านมา
ธ.ก.ส.เร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู (ข่าววันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 1 ธันวาคม 2561 : เกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561 (วันที่ 1-9 ธ.ค. 2561)
ธ.ก.ส.เร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู (ข่าววันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 1 ธันวาคม 2561 : มหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน" (วันที่ 1-7 ธ.ค. 2561)
ธ.ก.ส.เร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู (ข่าววันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 25 มกราคม 2559 : 5th Starch World Asia
ธ.ก.ส.เร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู (ข่าววันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 18 มกราคม 2559 : GCP21 conference on roots and tubers
ธ.ก.ส.เร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู (ข่าววันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 20 พฤศจิกายน 2558 : Starch Update 2015: The 8th International Conference on Starch Technology
ธ.ก.ส.เร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู (ข่าววันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 4 กันยายน 2558 : งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง
 

ข่าว

คชก.อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 62 วงเงิน 790 ล้านบาท (ข่าววันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)
คชก.อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 62 วงเงิน 790 ล้านบาท 3 กรอบแผนงาน ครอบคลุมสินค้าเกษตรผลไม้ มันสำปะหลัง และสุกร โดยผลไม้ได้งบฯมากสุดกว่า 600 ล้านบาท เน้นการแปรรูปให้ตรงความต้องการของตลาด
เมื่อวันที่ 12 พ.ย.61 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมฯมีมติเห็นชอบกรอบการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ของ คชก. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน 790.39 ล้านบาท แบ่งเป็นแผนการบริหารกองทุน 3 กรอบแผนงานได้แก่
 
1.แผนการใช้เงินด้านการบริหารกองทุน เป็นค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร วงเงินประมาณ 12 ล้านบาทเศษ
 
2.ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาเร่งด่วนและเป็นโครงการที่ไม่ปรากฎในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 100 ล้านบาท ต.ค.2561 - ก.ย.2562
 
3.แผนการใช้เงินตามกรอบนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรตามกรอบนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินรวม 678.32 ล้านบาท แบ่งเป็นสินค้าเกษตรต่างๆได้แก่ สินค้าผลไม้ได้รับงบประมาณ 620 ล้านบาท โดยสนับสนุนเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ระยะเวลาในการดำเนินงาน ต.ค.2561 - ธ.ค.2562
 
สินค้ามันสำปะหลังวงเงิน 18.3 ล้านบาทเศษ เพื่อดำเนินมาตรการตามมติคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการมันสำปะหลัง ในการสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็กเพื่อเพิ่มศักยภาพมันสำปะหลัง ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และกำกับดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน และสุกร 40 ล้านบาท
 
 
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/818300