ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« January 2019 »
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

กิจกรรม

 
เหตุการณ์น่าติดตาม
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 23 มกราคม 2562 : 8th Starch World Asia (23-24 Jan, 2019)
 
 
เหตุการณ์ที่ผ่านมา
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 1 ธันวาคม 2561 : เกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561 (วันที่ 1-9 ธ.ค. 2561)
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 1 ธันวาคม 2561 : มหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน" (วันที่ 1-7 ธ.ค. 2561)
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 25 มกราคม 2559 : 5th Starch World Asia
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 18 มกราคม 2559 : GCP21 conference on roots and tubers
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 20 พฤศจิกายน 2558 : Starch Update 2015: The 8th International Conference on Starch Technology
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 4 กันยายน 2558 : งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง
 

ข่าว

"กรมการค้าต่างประเทศ" พลิกวิกฤตโรคใบด่างมันสำปะหลังในภูมิภาค ดันส่งออกมันฯ สู่ตลาดโลก (ข่าววันที่ 31 ตุลาคม 2561)
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเผย เป็นโอกาสของอุตสาหกรรมไทยในการส่งออกมันสำปะหลังไปประเทศเพื่อนบ้าน หลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศเวียดนามและกัมพูชา

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา เกิดการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava Mosaic Disease) ส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังเสียหายอย่างรุนแรง ทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังของทั้งภูมิภาคลดลง ซึ่งสวนทางกับตลาดโลกที่มีความต้องการมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยในการส่งออกมันสำปะหลังไปประเทศเพื่อนบ้าน และคาดว่าในปี 2562 ราคามันสำปะหลังของไทยทั้งระบบจะดียิ่งขึ้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรถือโอกาสนี้พัฒนายกระดับคุณภาพมันสำปะหลัง ตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูป ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลังไทย ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวัง/การแก้ไขปัญหาโรคใบด่าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้ซื้อ และรักษาแชมป์ในการส่งออกมันสำปะหลังของโลกไว้ให้ได้

นายอดุลย์กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานหลักในการผลักดันการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังได้ร่วมกับสมาคมมันสำปะหลัง จัดทำแผนการจัดกิจกรรมเจรจาขยายตลาดส่งออกสินค้ามันสำปะหลังไปยังประเทศที่มีศักยภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ภารกิจหลักคือ 1.การรักษาตลาดเดิม จัดกิจกรรมเพื่อรักษาตลาดส่งออกเดิม โดยผลักดันให้เกิดการใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ ของประเทศจีน ที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ สารให้ความหวาน กรดซิตริก และพลาสติกชีวภาพ 2.การแสวงหาตลาดใหม่ ผลักดันการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังคุณภาพดีและมีมูลค่าเพิ่มสูง ไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดคณะผู้ประกอบการเดินทางไปเจรจาขยายตลาดและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ในประเทศตุรกี และนิวซีแลนด์ โดยในปี 2562 กรมฯ มีแผนจะจัดคณะผู้แทนเดินทางเยือนประเทศอินเดียในระยะเวลาอันใกล้นี้

นายอดุลย์กล่าวว่า ทั้งนี้จากสถิติในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 จะพบว่าประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวมกว่า 5.69 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,054.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 22.43 ในขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.37 (มกราคม-สิงหาคม 2560 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวมปริมาณ 7.34 ล้านตัน มูลค่า 1,796.57ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

 
 
ที่มา: มติชนออนไลน์
https://www.matichon.co.th/economy/news_1206325