ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« November 2018 »
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

กิจกรรม

ข่าว

"สมาคมมันสำปะหลังอีสาน" เตือนเกษตรกรระวังโรคใบด่าง ชี้หากเกิดผลผลิตเสียหายกว่า 80% (ข่าววันที่ 11 ตุลาคม 2561)
นางธิดารัตน์ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคม และนักวิชาการเกษตร ได้ร่วมกันประชุมอบรมการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางป้องกัน และกำจัดใบด่างมันสำปะหลัง หลังจากกรมวิชาการเกษตรได้ออกมาเตือนให้เฝ้าระวัง เนื่องจากพบการระบาดของโรคเกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ อุปนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ขณะนี้พบมีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดขึ้นใน อ.ตะเบียงปราสาท จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ห่างจากเขตชายแดนประเทศไทย อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรงมาก หากพบเกิดขึ้นในแปลงมันสำปะหลังแล้วจะทำให้ผลผลิตเสียหาย 80-100% เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ โดยมีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุโรคใบด่างมันสำปะหลังจะติดมากับท่อนพันธุ์ และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นแมลงพาหะ จึงทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่เชื้อไวรัสนี้โรคใบด่างมันสำปะหลังจะแพร่เข้ามาในประเทศไทยได้

สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงต้องเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้โรคนี้เข้ามาระบาดทำความเสียหายให้กับผลผลิตมันสำปะหลัง และเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดของประเทศ มีการปลูกมันสำปะหลังประมาณ 1.8 ล้านไร่ และให้ผลผลิตออกสู่ตลาดปีละมากกว่า 7 ล้านตัน จากผลผลิตภาพรวมทั้งประเทศประมาณ 30 ล้านตัน

ทั้งนี้อยากฝากเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรอย่าไปเอาพันธุ์มันสำปะหลังจากพื้นที่อื่น โดยเฉพาะพันธุ์มันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเกษตรกรควรมั่นใจในแหล่งที่มาของพันธุ์มันสำปะหลังที่ตนเองนำมาปลูก และหากเกษตรกรพบแปลงมันสำปะหลังมีลักษณะคล้ายโรคใบด่าง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรทันที เพื่อเข้าทำลายแปลงมันสำปะหลังที่พบอาการต้องสงสัยทั้งหมดทันที โดยการถอน และราดด้วยสารกำจัดวัชพืชก่อนขุดหลุมฝังกลบต้นมันสำปะหลัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

 
 
ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ
https://www.prachachat.net/local-economy/news-233296