ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« January 2019 »
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

กิจกรรม

 
เหตุการณ์น่าติดตาม
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 23 มกราคม 2562 : 8th Starch World Asia (23-24 Jan, 2019)
 
 
เหตุการณ์ที่ผ่านมา
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 1 ธันวาคม 2561 : เกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561 (วันที่ 1-9 ธ.ค. 2561)
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 1 ธันวาคม 2561 : มหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน" (วันที่ 1-7 ธ.ค. 2561)
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 25 มกราคม 2559 : 5th Starch World Asia
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 18 มกราคม 2559 : GCP21 conference on roots and tubers
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 20 พฤศจิกายน 2558 : Starch Update 2015: The 8th International Conference on Starch Technology
ส่งออกแป้งมันปีหน้าผ่านฉลุย ทะลุ 5 ล้านตัน-แข่งแป้งข้าวโพดได้ดีขึ้น (ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561) 4 กันยายน 2558 : งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง
 

ข่าว

เตือนเกษตรกร!!! เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ข่าววันที่ 18 กันยายน 2561)
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้เกษตรกรสำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการโรคไวรัสใบด่าง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดทันที พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างส่งให้กรมวิชาการเกษตรตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคใบด่างจริงหรือไม่

โรคใบด่างมันสำปะหลัง เป็นศัตรูพืชสำคัญที่ทำความเสียหายให้กับพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย และมีความเสี่ยงสูงที่โรคใบด่างมันสำปะหลัง จะเข้ามาระบาดและทำความเสียหายให้กับผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ สระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียงที่มีพรมแดนใกล้กับประเทศกัมพูชา จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรเองต้องหมั่นติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเพื่อเตรียมการป้องกันก่อนเกิดการระบาดในพื้นที่ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง สามารถติดไปกับท่อนพันธุ์หรือต้นพันธุ์มันสำปะหลังได้ อีกทั้งยังมีแมลงพาหะนำโรคที่สามารถอพยพเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆ ได้ง่าย

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำให้เกษตรกรสำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เมื่อเริ่มพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง และมีขนาดเล็กลง ยอดที่แตกใหม่แสดงอาการด่างเหลือง ลำต้นแคระแกร็น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมและดำเนินการป้องกันกำจัดทันทีพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างต้องสงสัยต้นโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังส่งให้กรมวิชาการเกษตรตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคไวรัสใบด่างจริงหรือไม่ ซึ่งหากเกิดการระบาดอาจทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังเสียหายมากกว่า 80-100 เปอร์เซ็นต์ ทำการเพาะปลูกเลือกใช้พันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือจากต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่แสดงอาการของโรค

หากพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการของโรคให้ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายที่พบการระบาดของโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยพบการระบาด รวมถึงการกำจัดพืชอาศัยของเพลี้ยจักจั่น ซึ่งเป็นแมลงพาหะนำโรคพุ่มแจ้ เช่น ต้นสาบม่วงและหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เช่น สบู่ดำ ละหุ่ง และพืชอาศัยของแมลงหวี่ขาวยาสูบ ซึ่งเป็นแมลงพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง เช่น กะเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง พริก มะเขือเปราะ มันฝรั่งและพืชตระกูลถั่ว

ส่วนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้เกษตรกรปฏิบัติดังนี้

1. ห้ามนำเข้าท่อนพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์จากต่างประเทศ
2. ใช้พันธุ์จากแหล่งที่ปลอดโรค หรือจากต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่แสดงอาการของโรค
3. สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
4. หากพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่าง ให้ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตรโดยทันที
5. หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด
6. กำจัด หรือหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เช่น สบู่ดำ ละหุ่ง และพืช
7. กำจัดแมลงพาหะ เช่น แมลงหวี่ขาวยาสูบ
 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์
0-2955-1514 , 0-2955-1626 หรือ https://www.doae.go.th/doae/upload/files/Cassava_Mosaic%20Virus_060661.pdf
 
 
ที่มา: มติชนออนไลน์
https://www.matichon.co.th/publicize/news_1135338