ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« October 2018 »
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

เกษตรสุรินทร์ ขับเคลื่อนตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐ สู่การเป็น Smart Farmer ในพื้นที่ 500 ไร่ [ข่าววันที่ 14 มิ.ย. 2560] (ที่มาข่าว: INDEPENDENT NEWS NETWORK)

องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายวีระเกียรติ รัมณีย์รัตนากุล นายอำเภอปราสาท เป็นประธานอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐ ตามโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชับบุรินทร์  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังสู่การเป็น Smart Farmerและการใช้นวัตกรรมด้านการผลิตมันสำปะหลังให้มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ด้านนายสุวพงษ์ กล่าวว่า สภาพปัญหากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง1(นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์ และสุรินทร์) มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังกว่า 2 ล้านไร่ มีผลผลิตเฉลี่ยต่ำสาเหตุเกิดจากเป็นพื้นที่ดินดาน เกษตรกรขาดการพัฒนาศักยภาพ ขาดการเชื่อมโยงตลาดและแหล่งเงินทุน  รัฐบาลจึงมีนโยบายในการส่งเสริมเกษตรกรในรูปแบบมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ที่มีการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและสามารถกำหนดราคาล่วงหน้าได้อย่างแน่นอน (ส) ในส่วน นางระเบียบ เหมือนวาจา นายก อบต.ปะทัดบุ กล่าวว่า การอบรมเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังสู่การเป็น Smart Farmer ในครั้งนี้ เป็นเกษตรกรจำนวน 100 ราย ซึ่งได้แบ่งเป็น 3 หลักสูตร ในพื้นที่ 500 ไร่ หลังจากอบรมให้ความรู้ ปัญหา โรค อุปสรรคต่างๆทางด้านวิทยาการจากวิทยากรสำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท แล้วจะได้มอบพันธุ์สำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72 รายละ 1 พันท่อนรวมทั้งสิ้นกว่า 1 แสนท่อน พร้อมสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร มีทั้งชุดไถดินดาน เครื่องปลุก ,ชุดเครื่องเก็บเกี่ยว และเครื่องหั่นย่อยแปรรูปมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ อีกด้วย