ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« December 2020 »
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

'สมาคมการค้ามันสำปะหลัง' ชี้โอกาสหัวมันสดทะลุ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม (ข่าววันที่ 31 สิงหาคม 2563)
สมาคมการค้ามันสำปะหลัง เผยราคาหัวมันสด ขยับขึ้นมีโอกาสแตะ 2.50 บาทต่อกก. หลังจีนตั้งเป้าโล๊ะสต็อกมันเส้นเหลือ 50 ล้านตัน แต่กังวลโรคใบด่าง ขาดท่อนพันธุ์ ร่วมรัฐสำรวจพื้นที่สัปดาห์นี้ คาดผลผลิตไม่ถึง 30 ล้านตัน
นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยคนใหม่ เปิดเผยว่า ในขณะนี้กำลังซื้อมันเส้นกลับมาแล้ว หลังจากจีนระบายสต็อกมันเส้นที่มีอยู่ 200-300ล้าน ตันออกจากโกดัง คาดว่าจีนจะลดสต็อกให้เหลือเพียง 50 ล้านตันเท่านั้น ซึ่งจะเป็นโอกาสของไทยที่จะส่งออกมันเส้นได้อย่างต่อเนื่อง ดึงราคาหัวมันสดให้เพิ่มขึ้นจากเดิมช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มลานมันสำปะหลังไม่ซื้อเนื่องจากราคาส่งหัวมันสดให้กับโรงงานมันเส้นมีราคาต่ำมาก โดยมีเพียงโรงแป้งมันสำปะหลังที่ยังซื้ออยู่ คาดว่าสถานการณ์แย่งซื้อหัวมันสด ดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรได้รับอยู่ที่ กก.ละ 2.50 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ราคาต่ำกว่า 2 บาทต่อกก.
 
“ราคาหัวมันสดที่ต่ำกว่า 2 บาทนั้นเป็นจุดที่ลานมันไม่สามารถรับซื้อได้เพราะราคาส่งต่อก็จะต่ำ ไม่คุ้มกับการดำเนินการ ส่วนหนึ่งเพราะการส่งออกมันเส้นไปจีนทำได้น้อย เพราะจีนหันไปซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาต่ำกว่ามาใช้ผลิตแอลกอฮอลล์ แต่ในขณะนี้ราคาข้าวโพดปรับเพิ่มขึ้นจึงเป็นโอกาสของมันเส้น”
 
อย่างไรก็ตามการผลิตมันสำปะหลังของไทยมีปัญหาเรื่องใบด่าง ที่ระบาดไม่หยุด ในขณะที่ท่อนพันธุ์คุณภาพดี มีน้อย เนื่องจากภัยแล้งเมื่อต้นปี ทำให้มันสำปะหลังที่ปลุกไป เสียหาย2-3รอบ ดังนั้นจึงเสี่ยงที่ผลผลิตมันสำปะหลังในปีนี้จะลดลง ที่สำคัญเมื่อราคาหัวมันสดปรับเพิ่มขึ้น ต้องระวังเรื่องเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งด้วย หากมีน้อยไป ราคาที่ได้รับก็จะลดลงตามไปด้วย
 
ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้า 4 สมาคม คือ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย จะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐออกสำรวจพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ เพื่อประเมินผลผลิต เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ถึง 30 ล้านตัน ในขณะที่การส่งออก มันเส้นในปีที่ผ่านมาได้ 2.9 ล้านตันลดลงจากก่อนหน้าที่เคยส่งออกได้ 7 ล้านตัน
 
รายงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) แจ้งว่า สถานการณ์มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 ( ปีเพาะปลูก 2563/64) มี เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ 8.844 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว 0.105 ล้านไร่ หรือ 1.20% ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 29.909 ล้านตัน เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว 1.379 ล้านตัน หรือ 4.83% ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ทั้งประเทศ 3,382 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว 117 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 3.58%
 
ทั้งนี้เนื้อที่เก็บเกี่ยวโดยรวมคาดว่าเพิ่มขึ้นทุกภาค เมื่อเทียบกับปีเพาะปลูก 2562/63 เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังแทนอ้อยโรงงานที่ราคามีแนวโน้มลดลง ปลูกแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากหนอนกระทู้ และบางพื้นที่ปลูกแทนในพื้นที่ยางพารา สำหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิ่มขึ้นแต่ยังเพิ่มขึ้นไม่เท่ากับปีปกติ โดยผลผลิตปีนี้อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงต้นปี 2563 แต่ในช่วงเดือนมิ.ย. 2563 ถึงปี 2564 คาดว่าปริมาณน้ำฝนจะเพียงพอในช่วงมันสำปะหลังเริ่มลงหัวและสะสมอาหาร ประกอบกับเกษตรกรสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและกำจัดโรคใบด่างได้มากขึ้น ใช้ท่อนพันธุ์ดีและไม่เป็นโรค จึงส่งผล ให้ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย
 
ภาคเหนือ เนื้อที่เก็บเกี่ยวคาดว่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังแทน อ้อยโรงงานที่ราคามีแนวโน้มลดลง และปลูกแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากหนอนกระทู้ สำหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิ่มขึ้นถ้าปริมาณน้ำฝนเพียงพอช่วงที่มันสำปะหลังเริ่มลงหัวและสะสมอาหาร ไม่ประสบภัยแล้งยาวนานเหมือนปีที่แล้ว รวมทั้งเกษตรกรสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและกำจัดโรคใบด่างได้มากขึ้น ใช้ท่อนพันธุ์ดีและไม่เป็นโรค จึงส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่เก็บเกี่ยวคาดว่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังแทนอ้อยโรงงานที่ราคามีแนวโน้มลดลง ปลูกแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากหนอนกระทู้ และบางพื้นที่ปลูกแทนในพื้นที่ยางพารา สำหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิ่มขึ้น จากปริมาณน้ำฝนเพียงพอในช่วงมันสำปะหลัง เริ่มลงหัวและสะสมอาหาร ไม่ประสบภัยแล้งยาวนานเหมือนปีที่แล้ว ประกอบกับเกษตรกรสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและกำจัดโรคใบด่างได้มากขึ้น ใช้ท่อนพันธุ์ดีและไม่เป็นโรค จึงส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย
 
ภาคกลาง เนื้อที่เก็บเกี่ยวคาดว่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังแทนอ้อยโรงงานที่ราคามีแนวโน้มลดลง และปลูกแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากหนอนกระทู้ สำหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิ่มขึ้นถ้าปริมาณน้ำฝนเพียงพอช่วงที่มันสำปะหลังเริ่มลงหัวและสะสมอาหาร ไม่ประสบภัยแล้งยาวนานเหมือนปีที่แล้ว รวมทั้งเกษตรกรสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและกำจัดโรคใบด่างได้มากขึ้น ใช้ท่อนพันธุ์ดี และไม่เป็นโรค จึงส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย
 
 
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895674